ISO/TS 16949 in notranja presoja

Zahteve, glede notranjega presojanja so v avtomobilski industriji (ISO/TS 16949) precej strožje kot v standardu ISO 9001. Tehnična specifikacija ISO/TS 16949 loči:
  • presojanje sistema vodenja kakovosti, 
  • presojo proizvodnega procesa ter 
  • presojo proizvoda.
Podrobnejše zahteve imajo v avtomobilski industriji tudi glede planiranja notranjih presoj ter glede usposobljenosti notranjih presojevalcev.


Pri presojanju sistema vodenja kakovosti mora podjetje overjati skladnost obstoječega sistema vodenja z zahtevami tehnične specifikacije, torej standarda ISO/TS 16949 ter morebitnimi dodatnimi zahtevami. Proizvodne procese mora podjetje presojati, da bi določilo njihovo uspešnost. Proizvode mora podjetje v primernih fazah proizvodnje in dobave presojati, da overi njihovo skladnost z vsemi specificiranimi zahtevami (dimenzije, funkcionalnost, pakiranje in označevanje).

Glede planiranja notranjih presoj standard ISO/TS 16949 izrecno zahteva presojanje vseh procesov, ki so povezani z vodenjem kakovosti, prav tako tudi vse aktivnosti in izmene. Avtomobilska industrija tudi izrecno zahteva letni plan presoj, česar sicer ISO 9001 ne zahteva, je pa to v urejenih podjetjih običajna praksa. Glede pogostosti presoj avtomobilska industrija izrecno zahteva, da se tako v primeru notranje ali zunanje neskladnosti ali ob pritožbi odjemalca pogostost presoj na problematičnem področju poveča. ISO 9001 zgolj na splošno določa, da naj se pri planiranju pogostosti notranjih presoje upoštevajo tudi rezultati predhodnih presoj. Problematika optimiranja pogostosti presoj je zelo sorodna problematiki optimiranja obsega vzorčenja pri prevzemni kontroli.

Pri izvajanju notranjih presoj je v avtomobilski industriji priporočena uporaba kontrolnih seznamov, opomnikov ("check list").

Glede usposobljenosti notranjih presojevalcev je v standardu tudi izrecna zahteva, da morajo biti presojevalci usposobljeni za presojanje zahtev tehnične specifikacije ISO/TS 16949, torej naj ne bi bilo dovolj zgolj poznavanje zahtev ISO 9001.

Še zanimivost, očitno je bil pri prevajanju ISO/TS 16949:2010 v slovenščino na delu tudi tiskarski škrat, ki je poglavje 8.2.2.2 Manufacturing process audit v kazalu prevedel kot presojo proizvodnega procesa, kasneje v tekstu pa kot presojo procesa izdelave.

ISO 13485 in notranja presoja

Standard ISO 13485, ki postavlja zahteve, glede zagotavljanja kakovosti v proizvodnji medicinskih pripomočkov glede notranjega presojanja nima posebnih dodatnih zahtev, le opombo, ki uporabnike usmerja na ISO 19011, torej na smernice za presojanje.

Tina Maze z novim avtodomom Carthago stavi na kakovost

Tudi Tina Maze stavi na kakovost in iz sezono v sezono izboljšuje svoje rezultate. V naslednji sezoni bo to počela v novem avtodomu podjetja Carthago, ki proizvodnjo avtodomov "premium" razreda v Sloveniji v Odrancih širi.

 

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner