Prevzemna kontrola kakovosti

SEMINAR Q 3.3.


Udeleženci: vodilni in strokovni delavci v službi kakovosti, kontroli kakovosti, tehnologiji ter skrbniki sistemov kakovosti

Cilji: usposobitev udeležencev za razumevanje vzorčenja in uporabo standardov za vzorčenje pri prevzemni kontroli

VSEBINA:

1. Statistične osnove
2. Vzorčenje in njegova uporaba
3. Izbira vzorca
4. Vzorčni plani
 • rizik kupca, rizik proizvajalca, AQL
 • OC krivulje
5. Uporaba tablic za vzorčenje po atributih (ABC-STD 105)
6. Določanje kontrolne točke
7. Analize kakovosti v vhodni kontroli (VK) in prevzemni kontroli (PK)

Trajanje
: 1 danKdaj: koledar seminarjev ali po dogovoru v vašem podjetju.
KjeHotel Paka Velenje ali po dogovor
Kotizacija: 185,00 eur + DDV. Kotizacijo boste poravnali po udeležbi na osnovi prejetega računa. Udeleženci Šole kakovosti imajo 10% popust
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.


ali pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com 

Metode reševanja problemov kakovosti - 7 metod

SEMINAR Q 3.5.
Metode reševanja problemov kakovosti - 7 metod

Udeleženci: vodilni in strokovni delavci na področjih kakovosti, razvoja, konstrukcije, tehnologije in proizvodnje.

Cilji: usposobitev udeležencev za uporabo statističnih metod za opredelitev, analizo in reševanje problemov kakovosti.

VSEBINA:
 1. Namen in vloga sedmih metod kakovosti
 2. Grafikon kakovosti
 3. Pareto diagram pogostosti napak
 4. Nadzor izbranega problema - lista rezultatov, kontrolne karte, histogram korelacije
 5. Analiza vzrokov in učinkov - Ishikawa diagram (ugotavljanje pravega vzroka)
 6. Izbira rešitve
 7. Uvedba rešitve
 8. Merjenje uspešnosti rešitev

Trajanje
: 1 danKdaj: koledar seminarjev ali po dogovoru v vašem podjetju.
KjeHotel Paka Velenje ali po dogovoru.
Kotizacija: 185,00 eur + DDV. Kotizacijo boste poravnali po udeležbi na osnovi prejetega računa. Udeleženci Šole kakovosti imajo 10% popust
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.


ali pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com 


Povezani prispevki:

Obvladovanje nadzornih in merilnih naprav

SEMINAR Q 2.7.
(Obvladovanje kakovosti MERIL)

Udeleženci: seminar je namenjen vodilnim in vodstvenim delavcem v razvoju, tehnologiji, proizvodnji, vzdrževanju, kontroli kakovosti, službah kakovosti in vodjem projektov ISO 9001: 2008.

Cilji: usposobitev delavcev za obvladovanje kontrolne, merilne in preskusne opreme skladno z zahtevami ISO 9001: 2008.

VSEBINA:
 1. Mednarodna ureditev meroslovja
 2. Zakon o meroslovju
 3. Zahteve standardov ISO 9000
 4. Zahteve standardov ISO 9001/9004 za obvladovanje kontrolne, merilne in preizkusne opreme
 5. Standard ISO 10012-1 kot pripomoček za realizacijo zahtev standardov ISO 9001:2008
 6. Institucije, ki so jim poverjeni pregledi etalonov, vzorcev referenčnih materialov in meril
 7. Kriteriji za razvrstitev meril v skupine
 8. Kriteriji za določitev periodike pregledov meril
 9. Označevanje meril
 10. Označevanje statusa meril
 11. Dokumentacija in zapisi na področju meril
Delavnica: "Vrste meril, ki se uporabljajo v podjetju in razvrstitev meril v skupine".
Cena: 185 EUR+ddv
Trajanje
: 1 dan
Kdaj: koledar seminarjev ali po dogovoru v vašem podjetju.
KjeHotel Paka Velenje ali po dogovoru.


ali pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com 


Povezani prispevki:

Obvladovanje kakovosti v PROIZVODNJI

SEMINAR Q 2.4.
(PROIZVODNJA in IZVEDBA storitev)

Udeleženci: tehnični direktorji, vodje proizvodnje, vodstveni delavci v proizvodnji, vodje vzdrževanja, vodje služb kakovosti in vodje projektov ISO 9001:2008.

Cilji: usposobitev vodstvenih delavcev v proizvodnji in tehnologiji, kot tudi nosilcev funkcije kakovosti za obvladovanje kakovosti v proizvodnji in ureditev proizvodnje skladno z ISO 9001:2008.

VSEBINA:
 1. Dokumentiranje proizvodnih procesov
 2. Overjanje proizvodnih procesov (delavcev, materiala, opreme)
 3. Ugotavljanje in spremljanje točnosti, sposobnosti in stabilnosti procesov (Cp, Cpk)
 4. Pomen tehnološke discipline za doseganje in razvoj kakovosti
 5. Odgovornost za kakovost v proizvodnem procesu
 6. Prevzem in vzdrževanje proizvodne opreme
 7. Kontrola kakovosti in korektivne aktivnosti v proizvodnji
 8. Metode reševanja problemov kakovosti
Trajanje: 1 danKdaj: koledar seminarjev ali po dogovoru v vašem podjetju.
KjeHotel Paka Velenje ali po dogovoru
Cena: 185 EUR+ddv
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: Prijavite se (spletna prijava) 

SPC - Točnost, sposobnost in stabilnost procesov

SEMINAR Q 3.4.
Ocenjevanje in spremljanje TOČNOSTI, SPOSOBNOSTI in STABILNOSTI proizvodnih procesov (SPC)

Udeleženci: vodstveni in strokovni delavci v tehnologiji, proizvodnji in kontroli kakovosti.

Cilji: usposobitev udeležencev za uporabo statističnih metod za ocenjevanje in spremljanje točnosti, sposobnosti in stabilnosti proizvodnih procesov.

VSEBINA:
 1. Statistične osnove
 2. Stabilnost, točnost in sposobnost proizvodnega procesa
 3. Kontrola stabilnosti proizvodnega procesa (izbor karakteristik, način vzorčenja, velikost vzorca itd.)
 4. Kontrolne karte (vrste, izdelava, uporaba)
 5. x,R - karta
 6. x,sigma - karta
 7. p karta
 8. c karta
 9. u karta
 10. Analiza rezultatov
Trajanje: 1 danKdaj: koledar seminarjev ali po dogovoru v vašem podjetju.
KjeHotel Paka Velenje ali po dogovoru
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.


ali pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com 
Kotizacija: 185,00 eur + DDV. Kotizacijo boste poravnali po udeležbi na osnovi prejetega računa. Udeleženci Šole kakovosti imajo 10% popustPovezani prispevki:

Statisticne metode pri razvojno raziskovalnem delu

SEMINAR Q 3.2.

Udeleženci: vodilni in strokovni delavci na področjih razvoja, konstrukcije, tehnologije, proizvodnje, kakovosti, raziskav tržišča, analiz...

Cilji: usposobitev visoko strokovnih kadrov za uporabo statističnih metod pri razvojno raziskovalnem delu

VSEBINA:


1. DAN (3. dan)
1. Pregled osnov statističnih metod
2. Verjetnostne porazdelitve
3. Ocenjevanje statističnih parametrov
4. Testiranje domnev


2. DAN (4. dan)
5. Analiza variance
6. Planiranje preizkusov
7. Regresijska in korelacijska analiza
8. Seminarska naloga

Trajanje
: 2 dni

Kdaj: koledar seminarjev ali po dogovoru v vašem podjetju.
KjeHotel Paka Velenje ali po dogovoru.
Kotizacija: 290 eur + DDV. Kotizacijo boste poravnali po udeležbi na osnovi prejetega računa. Udeleženci Šole kakovosti imajo 10% popust
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.

Osnovne statistične metode

SEMINAR Q 3.1.

Udeleženci: vodilni in strokovni delavci v razvoju, tehnologiji, proizvodnji in kontroli kakovosti.

Cilji: usposobitev udeležencev za razumevanje in uporabo osnovnih statističnih metod oz. parametrov za ocenjevanje in spremljanje točnosti in sposobnosti proizvodni procesov, intervalno ocenjevanje srednjih vrednosti, Cp, Cpk

VSEBINA:

1. DAN
1. Vloga statističnih metod pri obvladovanju kakovosti
2. Statistične osnove

 • frekvenčne porazdelitve
 • mere srednjih vrednosti
 • mere variacij

3. Gaussova - Normalna porazdelitev

 • funkcija verjetnostne gostote f(x)
 • porazdelitvena funkcija F(x)

4. Točnost in sposobnost proizvodnih procesov

 • Cp, Cpk za merjenje karakteristike
 • FPY za atributivne karakteristike
 • delež ------ izven tolerančnih mej

2. DAN
5. Osnove vzorčenja
6. Studentova (t) porazdelitev
7. Intervalno ocenjevanje povprečnih vrednosti
8. Določanje obsega vzorca

Trajanje: 2 dni
Kotizacija: 290 eur + DDV. Kotizacijo boste poravnali po udeležbi na osnovi prejetega računa. Udeleženci Šole kakovosti imajo 10% popust
Kdaj: koledar seminarjev ali po dogovoru.
Kje: Hotel Paka Velenje ali po dogovoru.

Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.


ali pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com 


Povezani prispevki:

Metodološki seminarji:
Osnovne statistične metode
Statisticne metode pri razvojno raziskovalnem delu
Prevzemna kontrola kakovosti
SPC - Točnost, sposobnost in stabilnost procesov
Metode reševanja problemov kakovosti - 7 metod

Obvladovanje kakovosti pri TRŽENJU in PRODAJI

SEMINAR Q 2.1.
Procesi povezani z odjemalci

Udeleženci: vodilni in strokovni delavci v trženjskih raziskavah, prodaji, izvozu, servisu, vodje služb kakovosti in vodje projektov "ISO 9001:2008".

Cilji: usposobitev delavcev na področju trženja in vodij funkcije kakovosti za obvladovanje kakovosti in ureditev poslovanja na področju trženja skladno z ISO 9001: 2008.

VSEBINA:
 1. Vloga funkcije trženja v sistemu TQM
 2. Naloge funkcije trženja pri razvoju in osvajanju proizvodov
 3. Definiranje kakovosti v prodajnih pogodbah s kupci - pregled zahtev odjemalcev
 4. Osnovni pojmi pri definiranju, ocenjevanju in prevzemanju kakovosti
 5. Reševanje reklamacij kupcev
 6. Povratni informacijski sistem o kakovosti proizvodov na tržišču in o zadovoljstvu odjemalcev
Trajanje: 1 danKdaj: koledar seminarjev ali po dogovoru v vašem podjetju.
KjeHotel Paka Velenje ali po dogovoru.
Cena: 185 EUR+ddv
Izvedba: Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: Prijavite se (spletna prijava) 

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner