V EU odkritih vse več nevarnih izdelkov

V spletnih Financah lahko preberemo o povečanem številu odkritih nevarnih izdelkov v EU. Največ med njimi jih prihaja iz Kitajske. Več... Največ nevarnih izdelkov je med igračami in izdelki za otroke. V lanskem letu je tako bilo s tržišča EU umaknjenih kar 500 nevarnih igrač. Več...
No, nevarni pa niso zgolj izdelki za potrošnike, razširjena je tudi črna lista letalskih prevoznikov, ki ne smejo leteti nad EU.

Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev
- SOFINANCIRANO!!! - Usposabljanje
- Trenutno razpisani seminarji

5,35 milijona odpoklicanih avtomobilov na Japonskem

V zadnjem letu so na Japonskem proizvajalci avtomobilov odpoklicali kar 5,35 milijona avtomobilov in motorjev, kar je 25 odstotkov več od lanskih 4,27 milijona odpoklicanih vozil, poroča japonsko ministrstvo. Proizvajalci avtomobilov povečujejo število sestavnih delov, ki jih uporabljajo v več različnih modelih, kar pomeni, da je v primeru napake na takšnem sestavnem delu, potrebno odpoklicati več vozil. 5,35 milijona odpoklicanih vozil vključuje tudi vozila proizvajalcev kot sta Volkswagen in Daimler. Bloomberg poroča, da sta Toyota in Honda, dva največja Japonska proizvajalca avtomobilov največ prispevali k 25 odstotni rasti odpoklicev avtomobilov na Japonskem.

Toyota, ki proizvede 40 odstotkov vozil na Japonskem je število odpoklicanih voziil povečala za 44 odstotkov na 1,17 milijona vozil in sicer z odpoklici modelov Vitz (Yaris) in Belta. Honda je v zadnjih štirih četrtletjih odpoklicala 800 tisoč vozil, kar je dvakrat več, glede na enako obdobje v preteklem letu. Največji del odpoklicev se nanaša na septembrski odpoklic 580 tisoč vozil, predvsem petih malih modelov, kamor spadata tudi Zest in Acty.

Kljub temu, da je Toyota v zadnjem letu močno povečala število odpoklicanih vozil (za 44%) in odpoklicala 1,17 milijona vozil, to še vedno pomeni zgolj slabo petino odpoklicanih vozil na Japonskem, pri čemer njen tržni delež predstavlja kar 40 odstotkov. Slednje pomeni, da njeni konkurenti odpokličejo vozila še pogosteje.

Povezani prispevki:
-
Toyota odpoklicala 1,36 milijona avtomobilov
- Kaj ni lepo, če stvari preprosto delujejo?- S kontrolo kakovosti uvoza nad krizo?
- Avtomobilska industrija in odpoklici
- Buick po zanesljivosti izenačen z Lexusom
- Trenutno razpisani seminarji

GM odpoklical 1,5 milijona avtomobilov vozil, ki bi se lahko vneli

General Motors Corp. bo odpoklical 1,5 milijona vozil v ZDA, da bi odpravil napako na sestavnem delu motorja. Napaka lahko povzroči izpuščanje olja, kar bi lahko povzročilo požar. Odpoklic zajema modele proizvajane pod blagovnimi znamkami Buick, Chevrolet, Oldsmobile in Pontiac, proizvedene med letih 1997 in 2003. O odpoklicu poroča National Highway Traffic Safety Administration na svoji spletni strani. Olje iz motorja bi se lahko izlilo na izpušne cevi, kjer bi se lahko vnelo. Z odpoklicom bo GM pričel v maju.

Povezani prispevki:
-
Toyota odpoklicala 1,36 milijona avtomobilov
- Kaj ni lepo, če stvari preprosto delujejo?- S kontrolo kakovosti uvoza nad krizo?
- Avtomobilska industrija in odpoklici
- Buick po zanesljivosti izenačen z Lexusom
- Trenutno razpisani seminarji

ISO 9001:2008 in Proces nabave

SEMINAR D.4
NAMEN:
 • Usposobitev delavcev v nabavi in vodij funkcije kakovosti za obvladovanje kakovosti vhodnih materialov ter ureditev poslovanja v nabavi skladno z ISO 9001: 2008.
 • Razlaga zahtev standarda ISO 9001:2008 za proces nabave. Predstavitev priloženih primerov rešitev na osnovi katerih potem nosilci nalog s tega področja, sami ali z našo pomočjo, izdelajo oz.
 • popišejo te procese.

UDELEŽENCI:

Vodilni oz. strokovni delavci v nabavi (vodja nabave, nabavni referent, skladiščnik vhodnih materialov, vodje kakovosti in vodje projektov ISO 9001:2008, skrbniki sistemov kakovosti.

VSEBINA
:
 • Definiranje zahtev za vhodne materiale
 • Izbor novih dobaviteljev
 • Naročanje vhodnih materialov oz.storitev
 • Prevzem VM oz. storitev
  - vhodna kontrola
  - status kontroliranja
  - obvladovanje neskladnih
  - reševanje reklamacij
 • Ocenjevanje obstoječih dobaviteljev
 • Korektivni ukrepi
 • Lastnina odjemalcev
 • DELAVNICA: Izdelava postopka naročanja in prevzema blaga, izdelkov oz. storitev
Trajanje: 1 dan
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev
- Trenutno razpisani seminarji

ISO 9001:2008 in Proces proizvodnje oz. izvedbe storitve

SEMINAR D.2
NAMEN:
 • Usposobitev vodstvenih delavcev v proizvodnji in tehnologiji, kot tudi nosilcev funkcije kakovosti za obvladovanje kakovosti v proizvodnji in ureditev proizvodnje skladno z ISO 9001:2008.
 • Razlaga zahtev standarda ISO 9001:2008 za proces proizvodnje oz. izvedbe storitve.
 • Predstavitev priloženih primerov rešitev na osnovi katerih potem nosilci nalog s tega področja, sami ali z našo pomočjo, izdelajo oz. popišejo te procese v podjetju

UDELEŽENCI:
Vodilni oz. strokovni delavci v procesih proizvodnje oz. izvedbe storitev (tehnični direktorji, vodje proizvodnje, tehnologi, vodja kontrole kakovosti, vodje vzdrževanja), vodje kakovosti in vodje projektov "ISO 9001:2008", skrbniki sistemov kakovosti

VSEBINA:
 • Proces proizvodnje oz. izvajanja storitve:
  - Dokumentiranje, planiranje, vodenje in izvedba procesov,
  - Medfazna in končna kontrola ter označevanje statusa kontroliranja
  - Obvladovanja neskladnosti v procesu
  - Korektivni ukrepi
  - Obvladovanje sprememb
  - Označevanje in sledljivost v procesu
  - Ohranitev proizvoda
  - Servisiranje proizvodov
 • Obvladovanje nadzorne in merilne opreme
 • Vzdrževanje delovne opreme
 • DELAVNICA: Izdelava postopka obvladovanja procesa storitve
Trajanje: 1 dan
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev
- Trenutno razpisani seminarji

ISO 9001:2008 in Procesi povezani z odjemalci

SEMINAR D.3
(Trženje in prodaja)

NAMEN:

* Usposobitev delavcev na področju trženja in prodaje ter vodij kakovosti za obvladovanje kakovosti in ureditev poslovanja na področju trženja in prodaje skladno z ISO 9001: 2008.
* Razlaga zahtev standarda ISO 9001:2008 za procese povezane z odjemalci. Predstavitev priloženih primerov rešitev na osnovi katerih potem nosilci nalog s tega področja, sami ali z našo pomočjo, izdelajo oz. popišejo te procese v podjetju

UDELEŽENCI:

* Vodilni oz. strokovni delavci v procesih povezanih z odjemalci (prodaji, izvozu, servisu, reševanju reklamacij, analiziranje zadovoljstva odjemalcev), vodje kakovosti in vodje projektov "ISO 9001:2008", skrbniki sistemov kakovosti

VSEBINA:

* Proces prodaje in komuniciranje z odjemalci

­ povpraševanja

­ ponudbe,

­ pogodbe

­ naročila

* Reševanje reklamacij odjemalcev
* Ocenjevanje zadovoljstva odjemalcev

Trajanje: 1 dan
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev
- Trenutno razpisani seminarji

ISO 9001:2008 in Organizacija ter sistem vodenja

SEMINAR D.1
NAMEN:
-Razlaga zahtev standarda ISO 9001:2008 za področje organizacije, identifikacije procesov, vodenja virov in stalnih izboljšav. Predstavitev priloženih primerov rešitev na osnovi katerih potem nosilci nalog s tega področja, sami ali z našo pomočjo, izdelajo oz. popišejo rešitve v podjetju.

UDELEŽENCI:
- Direktorji, tehnični direktorji, vodje kakovosti in vodje projektov "ISO 9001:2008"

VSEBINA:

* Sistem vodenja kakovosti

­ Identifikacija glavnih in podpornih procesov

­ Dokumentacija sistema

­ Zapisi

* Odgovornost vodstva
­ - Organizacija (organizacijska shema, opis organizacije, sistemizacija delovnih mest)
-­ Politika kakovosti

* Vodenje virov

­ Človeški viri

­ Infrastruktura in delovno okolje

* Analize kakovosti
* Stalno izboljševanje

­ planiranje kakovosti, stalne izboljšave

­ tekoče spremljanje kakovosti, korektivni in preventivni ukrepi

­ notranja presoja,

­ tim kakovosti,

­ vodstveni pregled

­ korektivni in preventivni ukrepi.

Trajanje: 1 dan
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev
- Trenutno razpisani seminarji

Prvi avtomobil brez varnostnih zvezdic

Dnevnik je objavil članek z naslovom: "Brilliance BS4 kot prvi avtomobil brez ene same varnostne zvezdice", ki očitno ni narejen za test Euro NCAP. Ogledate si lahko tudi Fotogalerijo tega avtomobila. Tudi Avtomagazin objavlja članka na to temo:"Brilliance BS4: zelo boli" in "Želite umreti? Kupite Brillianca".

Povezani prispevki:
-
Toyota odpoklicala 1,36 milijona avtomobilov
- Kaj ni lepo, če stvari preprosto delujejo?- S kontrolo kakovosti uvoza nad krizo?
- Avtomobilska industrija in odpoklici
- Buick po zanesljivosti izenačen z Lexusom
- Trenutno razpisani seminarji

ISO 9001:2008

Corbett et al na rezultatih 544 podjetij, iz ZDA, katerih delnice kotirajo na borzah, in katerih poslovni rezultati so revidirani, ugotavlja, da v treh panogah, v katerih se podjetja najpogosteje certificirajo, obstaja statistično pomembna razlika med poslovnimi rezultati podjetij, ki so se certificirala in njihovimi konkurenti, ki se niso certificirali.

Primerjava kumulativnih sprememb poslovnih rezultatov certificiranih podjetij, glede na kontrolna podjetja po začetku uporabe standardov družine ISO 9000
Vir: povzeto po Corbett et al, 2005

Tako v 4-letnem kot v 5-letnem obdobju od pričetka uvajanja sistema kakovosti, skladnega s standardom ISO 9001, so podjetja, ki so se certificirala statistično pomembno boljše poslovne rezultate kot njihovi konkurenti, ki se v istem obdobju niso certificirala. Certificirana podjetja so v obeh opazovanih obdobjih izboljšala:
 • ROA (donosnost sredstev),
 • ROS (dobičkovnost prihodkov) in
 • stroškovno učinkovitost (deleže neposrednih stroškov v prihodkih).
Povezani prispevki:

Pa pustimo akademske razprave za nekaj časa in raje poglejmo, kako vam lahko v praksi pomagamo. Če prihajate iz podjetja, ki se še ni sistematično ukvarjalo s področje kakovosti, potem vam z veseljem ponudimo naše uvajanje sistemov kakovosti. Če ste sistem kakovosti že uvedli, pa bi ga želeli čim bolj učinkovito vzdrževati, vam ponujamo vzdrževanje sistemov kakovosti.

Če ste iz velikega podjetja, potem vam zagotovo lahko pomagamo z usposabljanjem vaših zaposlenih v naši Šoli kakovosti, ki jo sestavljajo seminarji o:
 • sistemskih vidikih kakovosti,
 • obvladovanju kakovosti po poslovnih procesih/funkcijah in
 • orodjih in metodah zagotavljanja in izboljševanja kakovosti.
Ponujamo vam tudi:
- usposabljanje skrbnikov sistemov kakovosti
- usposabljanje kontrolorjev, ki neposredno kontrolirajo kakovost vaših proizvodov ter
- usposabljanje neposrednih delavcev za kakovost, če želite s kakovostjo okužiti vse zaposlene.

V kolikor ne veste, kateri izmed seminarjev bi bili še posebej primerni za vas nas pokličite, in z veseljem se bomo z vami pogovorili in poskušali rešiti vaše zagate.

Naše storitve:

Ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev

Seminar - NI.4.

Udeleženci: zaposleni v prodaji in trženju

Cilji: seznanitev udeležencev z novimi zahtevami standarda ISO 9001:2008 na področju prodaje in trženja

VSEBINA:

1. Zahteve standarda ISO 9001:2008 na področju PRODAJE in TRŽENJA:

- 5.2 – Osredotočenost na odjemalce
- 7.2.1 – Procesi povezani z odjemalci
- 8.2.1 – Merjenje zadovoljstva odjemalcev

2. Ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev

3. Metode za ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev

4. Primer organizacijskega predpisa za ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev

5. Delavnica: skupna izdelava koncepta optimalnega ugotavljanja zadovoljstva odjemalcev konkretnega podjetja.

Trajanje: 1 dan
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev
- SOFINANCIRANO!!! - Usposabljanje

Analize stroškov kakovosti

SEMINAR NI.3.

Udeleženci: direktorji, poslovodni delavci po poslovnih procesih, vodje služb kakovosti, informatiki, računovodje

Cilji: razumevanje kakovosti in njenega odločilnega vpliva na poslovno uspešnost, predvsem preko stroškov in seznanitev s sistemom za ciljno vodenje kakovosti ter usposobitev delavcev na področjih informatike, računovodstva in kakovost za projektiranje in izvedbo informatike (spremljanja in analiziranja) stroškov kakovosti.

VSEBINA:
 1. Kakovost in poslovna uspešnost
 2. Stroški kakovosti:
 3. - struktura stroškov kakovosti
 4. - primeri stroškov nekakovosti in primerjave z drugimi poslovnimi kazalniki
 5. - skupni stroški nekakovosti in primerjava z vrednostjo prodaje in stroški plač
 6. Zbiranje stroškov nekakovosti
 7. Analiziranje stroškov kakovosti
Trajanje: 1 dan
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev
- SOFINANCIRANO!!! - Usposabljanje

Osnove zanesljivosti izdelkov

SEMINAR Q 3.8.

Udeleženci: strokovni kadri v razvoju, tehnologiji in kontroli kakovosti.

Cilji: razumevanje osnovnih pojmov zanesljivosti, seznanitev in delno usposobitev za uporabo metod obvladovanja zanesljivosti.

VSEBINA:
 1. Zanesljivost kot kakovostna karakteristika
 2. Ekonomski vidiki zanesljivosti
 3. Karakteristike zanesljivosti in vzdrževalnosti
 4. Osnove izračunavanja zanesljivosti sistemov
 5. Ocenjevanje karakteristik zanesljivosti
 6. Odvisnost karakteristik zanesljivosti od obremenilnih pogojev
 7. Preizkusi zanesljivosti
 8. Pridobivanje podatkov o zanesljivosti proizvodov v uporabi
 9. Opredelitev zahtev zanesljivosti
 10. Vključevanje kriterijev zanesljivosti v pogodbe
 11. Stroški nezanesljivosti v garancijski dobi
Trajanje: 1 dan
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev

FMEA analiza

SEMINAR Q 3.6.

Udeleženci: vodje služb razvoja, tehnologije, proizvodnje in kakovosti...

Cilji: usposobitev udeležencev za uspešno uporabo FMEA metod v praksi.

VSEBINA:
 1. Sistemski ukrepi za izboljšanje kakovosti in njihova "orodja"
 2. FMEA kot eno izmed orodij kakovosti - predstavitev
 3. FMEA - principi dela in animacije
 4. Simulacija praktičnega primera
 5. Smernice za vpeljavo in animacijo metode
 6. Zaključna diskusija
Trajanje: 1 dan
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.


ali pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com 

TQM

TQM je kratica za Total Quality Management. V slovenščini se za TQM uporabljajo različni prevodi:
 • celovito obvladovanje kakovosti (CEOKA),
 • celovito upravljanje kakovosti (CEUKA),
 • celovito vodenje kakovosti (CVK),
 • integralno obvladovanje kakovosti (IOK) in še kaj bi se našlo.
Pa pustimo terminološke razprave za nekaj časa in raje poglejmo, kako vam lahko v praksi pomagamo. Če ste iz velikega podjetja, potem vam zagotovo lahko pomagamo z usposabljanjem vaših zaposlenih v naši Šoli kakovosti, ki jo sestavljajo seminarji o:
 • sistemskih vidikih kakovosti,
 • obvladovanju kakovosti po poslovnih procesih/funkcijah in
 • orodjih in metodah zagotavljanja in izboljševanja kakovosti.
Ponujamo vam tudi:
- usposabljanje skrbnikov sistemov kakovosti
- usposabljanje kontrolorjev, ki neposredno kontrolirajo kakovost vaših proizvodov ter
- usposabljanje neposrednih delavcev za kakovost, če želite s kakovostjo okužiti vse zaposlene.

V kolikor ne veste, kateri izmed seminarjev bi bili še posebej primerni za vas nas pokličite, in z veseljem se bomo z vami pogovorili in poskušali rešiti vaše zagate.

Če prihajate iz podjetja, ki se še ni sistematično ukvarjalo s področje kakovosti, potem vam z veseljem ponudimo naše uvajanje sistemov kakovosti. Če ste sistem kakovosti že uvedli, pa bi ga želeli čim bolj učinkovito vzdrževati, vam ponujamo vzdrževanje sistemov kakovosti.

V kolikor vas zanima kakšne učinke ugotavljajo znanstvene in manj znanstvene raziskave v Sloveniji in po širnem svetu, v zvezi z uporabo TQM v praksi, bi vas mogoče zanimala: Analiza učinkov uporabe standardov ISO 9001 in modelov odličnosti.

Naše storitve:

IZOBRAZEVANJE in MOTIVIRANJE za kakovost

SEMINAR Q 2.6.
(KOMPETENTNOST, ZAVEDANJE in USPOSABLJANJE)

Udeleženci: vodilni in strokovni delavci v kadrovskih službah, vodje služb kakovosti in vodje projektov ISO 9001:2008.

Cilji: usposobitev delavcev na kadrovskem področju in nosilcev funkcije kakovosti za ureditev poslovanja na kadrovskem področju skladno z zahtevami ISO 9001:2008.

VSEBINA:

 1. Splošno o kakovosti, TQM in ISO 9001:2008
 2. Pomen človeškega faktorja za kakovost
 3. Vloga kadrovske funkcije v sistemu kakovosti
 4. Izobraževalni programi za kakovost
 5. Plan izobraževanja za kakovost in evidenca o izobraževanju
 6. Materialna motivacija za kakovost
 7. Nematerialna motivacija za kakovost
Delavnica:
* Izdelava - "Postopka ugotavljanja potreb po usposabljanju"
* Primer - "Anketnega lista za ugotavljanje potreb po usposabljanju"
* Primer - "Plan usposabljanja"

Trajanje: 1 dan
Kdaj: koledar seminarjev ali po dogovoru v vašem podjetju.


ali pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com 
Cena: 185 EUR+ddv
Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner