Reference

V zadnjih 27-letih smo kot svetovalno podjetje uvajali sisteme kakovosti v podjetja z naše referenčne liste. V nekatera podjetja smo uvajali sistem s klasičnim svetovanjem, za večino po se lahko pohvalimo, da smo jim nudili celovit inženiring sistema, pomoč pri izdelavi dokumentacije in celovito usposabljanje tako pri naročnikih kot v naši Šoli kakovosti. Sistem kakovosti se kar najbolj prilaga njihovi organizaciji in tako tudi najbolj zaživi. V podjetja smo že od vsega začetka uvajali nenehno izboljševanje, v zadnjih letih pa tudi procesni pristop.

Podjetja, ki smo jim v pomagali certificirati sistem kakovosti:PODJETJE ISO Leto
certificiranja
ACRONI, Jesenice 9001 1997
ALEA GROUP, Žalec 9002 1998
ALPINA d.d., Žiri 9001 1998
APS d.d., Velenje 9002 2000
APS d.d., Velenje 9001:2000 2003
AJM d.o.o., Kozjak nad Pesnico 9001:2000 2004
AJM d.o.o., Kozjak nad Pesnico 9001:2008 2009
ARTEX d.o.o., Lendava 9001:2000 2008
BEGRAD d.d., Črnomelj 9002 1997
BIMEX d.o.o., Celje 9001:2000 2004
BSH (MGA), Nazarje 9001 1997
DEPLAST, Podčetrtek 9002 1998
DELOZA d.d., Zagorje ob Savi 9001 2000
ČISTOČA, Trzin 9002 1999
ČISTOČA, Trzin 14001 2001
EHO d.o.o., Brezno 9001:2000 2005
EKOP d.o.o., Ribnica 9001:2008 2009
EKOP d.o.o., Ribnica 14001 2010
ELEKTROLUX, Črnomelj 9002 1999
ELKROJ d.d., Mozirje 9001 1994
ELKROJ d.d., Mozirje 9001:2000 2003
ELKROJ d.d., Mozirje 14001 2003
ELKROJ d.d., Mozirje OHSAS 18001 2003
ELTIMA d.o.o., Ljubljana 9002 1998
ELTIMA d.o.o., Ljubljana 9001:2000 2000
EMA d.o.o., Celje 9001:2000 2002
ENERGOTERM SI d.o.o., Velenje 9001:2000 2002
ERA KOPLAS, Velenje 9002 1999
ERA KOPLAS, Velenje 9001:2000 2002
EUREL d.o.o., Poljčane 9001:2000 2003
EXELLENT&CO d.o.o., Štore 9001: 2008 2010
GEOIDES, Celje 9001:2000 2005
GORENJE d.d., Velenje 9001 1995
GORENJE NO d.d., Velenje 9001 1996
GORENJE TIKI d.o.o., Ljubljana 9001:2000 2004
PLUTON d.o.o., Šempeter  9001:2000 2004
HMEZAD EXPORT-IMPORT, Žalec 9002 1998
HMEZAD EXPORT-IMPORT, Žalec 9001:2000 2001
ISCAR d.o.o., Trzin 9001:2000 2001
ISCAR d.o.o., Trzin 14001 2001
INNTAL, Petrovče 9002 1997
ISOKON, Slovenjske Konjice 9001 1998
ISTRAGAS, Koper 9001 1995
KOMUNALA SLOV. GRADEC d.o.o. 9001:2000 2005
KOMUNALA SLOV. GRADEC d.o.o. 14001 2009
JAVOR KONCERN, Pivka 9001 1998
JELOVICA d.d., Škofja Loka 9001 1996
KAPIS, Petrovče 9002 2000
KAPIS, Petrovče 9001:2000 2003
KAPIS Tovarna kabela Tom.G, BIH 9001:2000 2003
KLASJE d.d., Celje 9001 1999
KOMUNALA LAŠKO, Laško 9001:2000 2002
KOMUNALNA OP. d.d., Ljubljana 9001:2000 2001
K. PODJETJE VELENJE d.o.o. 9001:2000 2004
K. PODJETJE VELENJE d.o.o. 14001 2004
K. PODJETJE VELENJE d.o.o. OHSAS 18001 2004
KOVINOPLASTIKA BENDA d.o.o. 9001:2000 2003
KPL d.d. 9002 1999
KPL d.d. 9001:2000 2002
KPL d.d. 14001 2002
KPL d.d. OHSAS 18001

2002
KRONOTERM d.o.o. 9001:2008 2013
KRONOTERM d.o.o. 9001:2015 2018
LIPA AJDOVŠČINA d.d., Ajdovščina 9001 1996
LUMAR HIŠE, Gomiljsko 9002 1997
LUMAR HIŠE, Gomiljsko 9001:2000 2003
MEHANIKA, Trbovlje 9001 1999
MEDIS d.o.o., Črnuče 9001:2000 2003
MIEL D.O.O., Velenje 9001:2008 2009
MINERALKA d.o.o., Cerknica 9001:2000 2003
MIKRO + POLO d.o.o., Maribor 9001:2000 2002
MODUL d.o.o., Slovenj Gradec 9001:2000 2003
MOTVOZ IN PLATNO, Grosuplje 9001 1999
MTD d.o.o., Majšperk 9001:2000 2004
MTD d.o.o., Majšperk 9001:2008 2009
NIRO STEEL, Jesenice 9002 1998
NIRO STEEL, Jesenice 9001:2000 2001
NIVO  d.d., Celje 9001:2000 2004
NIVO  d.d., Celje 9001:2008 2004
NIVO  d.d., Celje 14001 2004
NIVO  d.d., Celje OHSAS 18001 2004
NIVO STROJ KOVINA d.o.o., Celje 9001:2008 2008
PEČOVNIK d.o.o., Velenje 9001:2000 2004
PEK. IN SKLAŠČ. DOLENJSKA, NM 9001 1998
PEKARNA VRHNIKA d.d., Vrhnika 9001 1999
PLASTIKA SKAZA, Velenje 9002 2000
PLASTOFORM d.o.o., Šmarjeta 9001:2000 2004
PODKRIŽNIK, Ljubno ob Savinji 9001 2000
PODKRIŽNIK, Ljubno ob Savinji 9001:2000 2003
POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO 9001:2000 2004
POLZELA TOVARNA NOGAVIC d.d. 9001 2001
PILIH BETON, Celje 9001:2000 2003
PREVENT TRO d.o.o., Prevalje 9001:2000 2004
PUP - Velenje 9001:2000 2005
QHAR PLAST d.o.o. 9001:2008 2010
ROLGRAF d.o.o., Medvode 9001 1999
ROLGRAF d.o.o., Medvode 9001:2000 2003
SEMS d.o.o. 9001:2000 2007
SEMS d.o.o. 9001:2008 2010
SAVAPROJEKT, Krško 9001:2000 2005
SMART VELCOM d.o.o. 9001:2000 2002
STROJ d.o.o., Radlje ob Dravi 9001:2000 2003
STTC d.d., Maribor 9002 2001
TELMA TRADE d.o.o., Trzin 9002 1998
TELMA TRADE d.o.o., Trzin 9001:2000 2003
TIM d.d., Laško 9001 1993
TOTRA PLASTIKA d.d., Ljubljana 9001:2000 2004
TRION d.o.o., Črnuče 9001:2000 2003
VARISTA d.o.o., Poljčane 9001:2000 2002
VARSTROJ d.d., Lendava 9001 1998
ZAVAS d.o.o., Črnuče 9001: 2000 2002
ZLATARNA CELJE d.d., Celje 9001 2001
ZLATARNA CELJE d.d., Celje 9001:2000 2003

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner