ISO 9001:2008 in Vodstveni pregledi

Tekst besedila zahtev, glede vodstvenega pregleda se v standardu ISO 9001:2008, glede na izdajo iz leta 2000 ni prav nič spremenil. So pa bile večje spremembe pri izdaji iz leta 2000, glede na izdajo SIST ISO 9001:1995. V izdaji v letu 1995 so bile zahteve glede vodstvenega pregled strnjene v točki 4.1.3 "Pregled s strani vodstva", opredeljene so bile bolj na kratko in niso tako taksativno naštevale vhodov in izhodov vodstvenega pregleda. No, opazimo lahko tudi razliko, da je v starejših izdajah "effectivness" prevajana kot učinkovitost in ne kot uspešnost.

ISO 9001 zahteva, da vodstvo pregleduje sistem kakovosti v planiranih intervalih, da zagotovi njegovo ustreznost, primernost in uspešnost. Smernice IAF (mednarodnega akreditacijskega foruma), glede presojanja vodstvenih pregledov poudarjajo:
  • vodstveni pregled se lahko izvaja v večih delih,
  • obstaja več različnih načinov izvajanja vodstvenih pregledov, kot npr. tudi prejem in pregled poročil, ki jih pripravljajo predstavniki vodstva ali drugo osebje v organizaciji,
  • izvedeni so lahko tudi zgolj v elektronski komunikaciji brez formalnega sestanka
  • ali pa kot del siceršnjih sestankov vodstva, kjer je poleg kakovosti obravnavana tudi druga tematika (poslovni predračuni, poslovni cilji).
APG smernice za presojanje opozarjajo tudi, da ni nujno, da vodstveni pregled vključuje zgolj vhode, navedene v zahtevi 5.6.2, ampak lahko vključuje tudi druge vhode. Presojevalci naj bi se zavedali, da se vhodi za vodstveni pregled lahko pojavljajo v različnih pojavnih oblikah; lahko so poročila, lahko pa tudi zgolj grafi trendov, itd.

Kot izhode vodstvenega pregleda morajo presojevalci iskati dokaze od odločitvah, ki se nanašajo na:
  • spremembe politike kakovosti in ciljev kakovosti,
  • plane in morebitnih izboljšav,
  • virov,
  • spremenjenih poslovnih načrtov in
  • predračunov.
O vodstvenem pregledu morajo obstajati zapisi, vendar oblika zapisov ni predpisana. Zapisnik sestanka je najpogostojša uporabljena oblika zapisa o vodstvene pregledu, vendar lahko tudi druge vrste zapisov (zapisi v elektronski obliki, statistični grafi, predstavitve) sprejmemo kot ustrezne.

Glede vodstvenega pregleda je pomembno, da ga organizacija ne izvaja zgolj zaradi zadovoljevanja zahteve standarda ali zahtev presojevalcev, pač pa kot sestavni del procesa vodenja organizacije. Izvaja se lahko preko dnevnih, tedenskih, mesečnih sestankov po organizacijskih enotah kot tudi preko drugih razprav in poročil. Presojevalec bi moral iskati dokaze, da tako vhodi kot izhodi iz vodstvenega pregleda ustrezajo velikosti in kompleksnosti organizacije, in da se uporabljajo za izboljšave poslovanja (na področju kakovosti).

ISO 9001:2000 Interpretation Reference RFI – 025
ISO/TC 176 N757
Request: ISO 9001:2000 Clause(s:) 5.6.3 b)
Outputs from the management review shall include decisions and actions on the "improvement
of product related to customer requirements". 
If an improvement consists in the realization of a new product, does it respond to this specific
requirement?
Background: This clause is the only place where the improvement deals with the "product". In
all other places the improvement concerns the "effectiveness of the QMS". But it's not clear if the sentence "improvement of product related to customer requirements" intends to limit the improvement only to the products where the requirements have been already established (e.g. contractually).

A clarification on this point will help users and auditors in understanding the extent of
application of this requirement.
Interpretation: Yes
Rationale: The realization of a new product to improve an old one could be one of the results of the management review (Clause 5.6.3 b).

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner