Bodo v letu 2000 prenovljeni standardi druzine ISO 9000 povecali zadovoljstvo odjemalcev?

Bodo revidirani standardi povečali zadovoljstvo odjemalcev?

Sistem vodenja kakovosti kot je postavljen v revidiranih standardih temelji na načelih vodenja kakovosti, med katerimi sta tudi procesni pristop in osredotočenost na odjemalce. Vključitev teh načel bi morala zagotavljati odjemalcem višjo stopnjo zaupanja v izdelke/storitve in procese organizacije.

Zakaj je bila v ISO 9001:2000 vkjucena zahteva za spremljanje zadovoljstva odjemalcev?

Zakaj je v novi ISO 9001 vkjučena zahteva za spremljanje zadovoljstva odjemalcev?

Zadovoljstvo odjemalcev je prepoznan kot eno od ključnih dejavnikov uspeha za katerokoli organizacijo. Da bi lahko ocenili ali izdelki/storitve zadovoljujejo potrebe in pričakovanja odjemalcev je nujno spremljati raven zadovoljstva odjemalcev.

Zakaj so prenovili standarde ISO 9000 v letu 2000?

Zakaj so prenovili standarde ISO 9000?

Smernice ISO določajo periodično revidiranje standardov z namenom, da bi le-ti bili sodobni in bi zadovoljevali potrebe globalne skupnosti.

Izvedena je bila obširna raziskava, da bi ugotovili potrebe vseh uporabnikov standardov za sisteme vodenja kakovosti. Nova revizija standardov bo tako upoštevala pretekle izkušnje s standardi z izdajami iz let 1987 in 1994 ter napredek na področju osnov sistemov vodenja. Sistemi vodenja kakovosti bodo tako bolj ustrezali potrebam organizacij in bolje odsevali način, na kakršen organizacije izvajajo poslovne aktivnosti.

Glavni razlogi za spremembe v letu 2000 vključujejo:

  • poudarjanje potrebe po spremljanju zadovoljstva odjemalcev,
  • potrebo po uporabnikom bolj prijaznim dokumentom,
  • zagotoviti skladnost zahtevami za sistem kakovosti in smernicami,
  • spodbujati uporabo osnovnih principov vodenja kakovosti in
  • izboljšati njihovo kompatibilnost z ISO 14000.

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner