Usposabljanje skrbnikov sistemov kakovosti

Skrbniki sistemov kakovosti se v podjetju občasno menjajo. Menjajo se, ker stari skrbnik napreduje na višje delovno mesto, zamenja službo, se upokoji, itd. Takrat se podjetja znajdejo pred dilemo, kako kar najhitreje usposobiti novega skrbnika sistema kakovosti. Takšnega, ki bo poznal sistemski pristop obvladovanja kakovosti, zahteve standarda ISO 9001:2015, posebnosti obvladovanja kakovosti po posameznih poslovnih procesih kot so prodaja, nabava, snovanje in razvoj, proizvodnja ter da bo poznal orodja kakovosti.


Ponujamo vam 4 dnevno usposabljanje za skrbnike sistemov kakovosti, ki ga sestavljata:

 • februar, marec 2017.

Izvajalca: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.,
Albin Repše s.p.., Organizacijske in svetovalne storitve, Savinjska cesta 16., Mozirje
Kontakt: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com
Cena za 4-dnevno usposabljanje: 590 eur + ddv.
Termin izvedbe: zima (februar, marec) 2017.
Trajanje: 4 dni
Lokacija: Gostišče GROF, Na izvozu z AC Vransko. V primeru udeležbe velike večine udeležencev iz enega podjetja lahko kraj izvedbe tudi prilagodimo večini. Vabimo vas, da nam sporočite, v koliko vas zanima skupna ponudba za oba seminarja v vašem podjetju. V primeru izvedbe seminarja v vašem podjetju (5-20 udeležencev), znaša cena za seminarski dan 590 EUR + DDV.


Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev
Usposabljanje skrbnikov sistemov kakovosti
Usposabljanje neposrednih delavcev za kakovost
- Usposabljanje notranjih presojevalcev

TQM - Sodobno vodenje kakovosti - 3 dni

Seminar je namenjen: direktorjem, vodjem projektov ISO 9000, vodjem sistemov kakovosti, vodjem služb kakovosti, skrbnikom procesov, poslovodnim delavcem po poslovnih procesih in funkcijah in drugim, ki želijo v treh dneh spoznati bistvo celovitega obvladovanja kakovosti.

Skrbniki sistemov kakovosti se v podjetju občasno menjajo. Menjajo se, ker stari skrbnik napreduje na višje delovno mesto, zamenja službo, se upokoji, itd. Takrat se podjetja najdejo pred dilemo, kako kar najhitreje usposobiti novega skrbnika sistema kakovosti. Takšnega, ki bo poznal sistemski pristop k obvladovanju kakovosti, poznal standard ISO 9001:2008, posebnosti obvladovanja kakovosti po posameznih poslovnih funkcijah kot so prodaja, nabava, snovanje in razvoj, proizvodnja, ... ter da bo poznal orodja kakovosti.

Cilji: razumevanje kakovosti in njenega vpliva na poslovno uspešnost in usposobitev za koordinacijo pri urejanju poslovanja podjetja z vidika TQM oz. strokovna izpopolnitev za vodenje sistema kakovosti.

VSEBINA:
1. dan
1. Kakovost in poslovna uspešnost
2. Sodobno razumevanje kakovosti in obvladovanja kakovosti
3. Mednarodni standardi in certifikati za sisteme kakovosti ISO 9001 (novosti v standardu ISO 9001:2008)
4. METODE VODENJA kakovosti (organizacija, politika kakovosti, programi izboljšav kakovosti, presoja in pregled sistema kakovosti, korektivni in preventivni ukrepi...)
5. DOKUMENTIRANOST in obvladovanje dokumentov (poslovnik kakovosti, organiz. predpisi, navodila, druga dokumentacija)
6. OBVLADOVANJE VIROV (usposabljanje in motiviranje za kakovost, obvladovanje infrastrukture in delovnega okolja)
7. Obvladovanje kakovosti v PRODAJI (pregled zahtev za proizvod, vloga prodaje pri razvoju izdelka, reševanje reklamacij s tržišča, itd..)

2. dan

8. Obvladovanje kakovosti v procesu RAZVOJA proizvodov in TEHNOLOGIJE ter osvajanju izdelka oz. storitve
9. Obvladovanje kakovosti v NABAVI materialov in naročanja storitev (izbor dobaviteljev materialov in izvajalcev storitev, naročanje in prevzem, ocenjevanje...)
10. Obvladovanje kakovosti v procesu PROIZVODNJE oz. IZVAJANJA STORITVE
11. Obvladovanje KONTROLE kakovosti (planiranje KK, optimiranje obsega KK)
12. Označevanje STATUSA kontroliranja in preskušanja
13. Obvladovanje NESKLADNIH izdelkov oz. storitev

3. dan

14. Obvladovanje nadzornih in merilnih naprav (MERIL)
15. ZAPISI o kakovosti
16. ANALIZE in INFORMATIKA o kakovosti in stroških kakovosti
17. Nenehno IZBOLJŠEVANJE in korektivni ter preventivni UKREPI
15. Notranja PRESOJA in pregled sistema kakovosti
16. Sodobne metode preprečevanja napak in reševanja problemov kakovosti (FMEA, statistične metode,  planiranje poskusov, 7 metod reševanja problemov kakovosti, sposobnost, točnost in stabilnost procesov, itd.).

Trajanje: 3 dni
Cena: 490 EUR + DDV
Lokacija: Gostišče GROF, Vransko, na izvozu z AC
Izvajalec: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf., Albin Repše s.p., Organizacijske in svetovalne storitve, Savinjska cesta 16, 3330 Mozirje
V primeru izvedbe seminarja v vašem podjetju, znaša cena za seminarski dan 590 EUR + DDV.
Prijavite se: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Nenehno izboljševanje in ciljno vodenje kakovosti

Seminar: NI.2.
Udeleženci: direktorji, poslovodni delavci po poslovnih procesih, vodje služb kakovosti

Cilji: razumevanje kakovosti in njenega odločilnega vpliva na poslovno uspešnost ter seznanitev s sistemom za ciljno vodenje kakovosti

VSEBINA:
1. Vpliv kakovosti na poslovno uspešnost
2. Sodobno razumevanje kakovosti in obvladovanja kakovosti
3. Vodenje kakovosti v podjetju
4. Naloge vodstva po ISO 9001: 2008
5. Ciljno vodenje kakovosti
6. Informatika o kakovosti kot izhodišče za planiranje ciljev kakovosti
7. Definiranje ciljev kakovosti za izdelke in/ali storitve ter procese
8. Analiziranje vzrokov za obstoječe stanje kakovosti
9. Planiranje ukrepov za izboljšanje kakovosti:

 • izdelkov in storitev
 • procesov
 • poslovanja oz. sistema kakovosti

10. Organizacija priprave in izvedbe "Letnega programa kakovosti"
11. Primer ciljev in ukrepov za izboljšanje kakovosti
12. Delavnica: definiranje ciljev ter korektivnih in preventivnih ukrepov za dosego ciljev za konkretno podjetje ali za posamezne izdelke ali za posamezne poslovne funkcije oz. organizacijske enote

Trajanje: 1 dan
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev
- SOFINANCIRANO!!! - Usposabljanje

Obvladovanje kakovosti pri RAZVOJU in OSVAJANJU izdekov in storitev

SEMINAR Q 2.2.
(SNOVANJE in RAZVOJ)

Udeleženci: vodilni in strokovni delavci v razvoju, projektivi, konstrukciji, tehnologiji ter vodje služb kakovosti in vodje projektov "ISO 9001: 2008".

Cilji: usposobitev delavcev na področju razvoja in osvajanja novih izdelkov in storitev, kot tudi nosilcev funkcij kakovosti za obvladovanje kakovosti in ureditev poslovanja v teh procesih skladno z ISO 9001:2008.

VSEBINA:
 1. Vpliv kakovosti na poslovno uspešnost
 2. Sodobno razumevanje kakovosti in obvladovanja kakovosti
 3. Mednarodni standardi in certifikat za sistem kakovosti ISO 9001: 2008.
 4. Vloga razvoja in tehnologije v sistemu TQM
 5. Postopek razvoja in osvajanja novih proizvodov (primer diagrama poteka)
 6. Dokumentiranost izdelkov, vhodnih materialov in proizvodnih procesov
 7. Overjanje proizvodnih procesov, analize sposobnosti (Cp, Cpk, kontrolne karte)
 8. Pregled, odobritev in distribucija specifikacij, konstrukcijske, tehnološke in kontrolne dokumentacije
 9. Postopek uvajanja sprememb izdelka oz. tehnologije in dovoljenje odstopanj od predpisane kakovosti
 10. Sodobne metode za preprečevanje napak in reševanje problemov kakovosti
Trajanje: 1 dan
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Povezani seminarji:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev
- SOFINANCIRANO!!! - Usposabljanje
- Obvladovanje kakovosti pri TRŽENJU in PRODAJI
- Obvladovanje kakovosti pri NABAVI
- Obvladovanje kakovosti v PROIZVODNJI

Merjenje, analize in izboljševanje v ISO 9001:2008

Standard ISO 9001:2008 v tč. 8.1. Merjenje, analize in izboljševanje od organizacij, ki bi se želele pohvaliti, da kakovosti vsaj minimalno obvladujejo, da planirajo in izvajajo procese tako nadzorovanja in merjenja kot tudi anallziranja kakovosti in izboljševanja, ki so potrebni, da lahko dokažejo skladnost z zahtevami in sicer tako proizvoda kot tudi sistema kakovosti ter da nenehno izboljšuje uspešnost (effectiveness) sistema vodenja kakovosti. Omenjene aktivnosti morajo vključevati tudi določitev primernih metod, vključno s statističnimi metodami, in obseg njihove uporabe.

Med aktivnosti planiranja nadzorovanja in merjenja kakovosti zagotovo spada optimiranje kontrole kakovosti. Kontroliranje kakovosti namreč ne sme biti predrago, vsekakor ne dražje kot so morebitni stroški nekakovosti. Postavlja se torej vprašanje:
 • katere kakovostne karakteristike bodo v podjetju torej sploh kontrolirali,
 • na kakšen način,
 • v katerih delovnih fazah,
 • ter nenazadnje, ali bo kontrola vzorčna ali stoodstotna.

Obvladovanje KONTROLE kakovosti

SEMINAR Q 2.5.
(Nadzorovanje in merjenje proizvodov)

Udeleženci: vodilni in strokovni delavci v službi kakovosti, kontroli kakovosti, tehnologiji ter vodje projektov ISO 9001: 2008.

Cilji: usposobitev delavcev na področju tehnologije in izvajanja kontrole kakovosti za obvladovanje in ureditev poslovanja na področju kontrole kakovosti skladno z ISO 9001:2008.

VSEBINA:

 1. Odločilen vpliv kakovosti na poslovno uspešnost
 2. Sodobno razumevanje kakovosti in obvladovanja kakovosti
 3. Mednarodni standardi in certifikat za sistem kakovosti ISO 9001:2008
 4. Vloga kontrole kakovosti v sistemu TQM
 5. Planiranje in tehnologija kontrole kakovosti
 6. Kriteriji za obseg kontrole kakovosti
 7. Kontrola kakovosti vhodnih materialov, proizvodnih procesov in končnih izdelkov
 8. Označevanje statusa kakovosti izdelkov in obvladovanje neustreznih
 9. Zapisi o kontroli kakovosti in informatika o kakovosti
 10. Obvladovanje kakovosti meril
Kdaj: koledar seminarjev ali po dogovoru v vašem podjetju.
Kje: po dogovoru
Trajanje
: 1 dan (od 9. do 14 ure)
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.


ali pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com 

Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev
- Trenutno razpisani seminarji

ISO 9001:2008 in Vodstveni pregledi

Tekst besedila zahtev, glede vodstvenega pregleda se v standardu ISO 9001:2008, glede na izdajo iz leta 2000 ni prav nič spremenil. So pa bile večje spremembe pri izdaji iz leta 2000, glede na izdajo SIST ISO 9001:1995. V izdaji v letu 1995 so bile zahteve glede vodstvenega pregled strnjene v točki 4.1.3 "Pregled s strani vodstva", opredeljene so bile bolj na kratko in niso tako taksativno naštevale vhodov in izhodov vodstvenega pregleda. No, opazimo lahko tudi razliko, da je v starejših izdajah "effectivness" prevajana kot učinkovitost in ne kot uspešnost.

ISO 9001 zahteva, da vodstvo pregleduje sistem kakovosti v planiranih intervalih, da zagotovi njegovo ustreznost, primernost in uspešnost. Smernice IAF (mednarodnega akreditacijskega foruma), glede presojanja vodstvenih pregledov poudarjajo:
 • vodstveni pregled se lahko izvaja v večih delih,
 • obstaja več različnih načinov izvajanja vodstvenih pregledov, kot npr. tudi prejem in pregled poročil, ki jih pripravljajo predstavniki vodstva ali drugo osebje v organizaciji,
 • izvedeni so lahko tudi zgolj v elektronski komunikaciji brez formalnega sestanka
 • ali pa kot del siceršnjih sestankov vodstva, kjer je poleg kakovosti obravnavana tudi druga tematika (poslovni predračuni, poslovni cilji).
APG smernice za presojanje opozarjajo tudi, da ni nujno, da vodstveni pregled vključuje zgolj vhode, navedene v zahtevi 5.6.2, ampak lahko vključuje tudi druge vhode. Presojevalci naj bi se zavedali, da se vhodi za vodstveni pregled lahko pojavljajo v različnih pojavnih oblikah; lahko so poročila, lahko pa tudi zgolj grafi trendov, itd.

Kot izhode vodstvenega pregleda morajo presojevalci iskati dokaze od odločitvah, ki se nanašajo na:
 • spremembe politike kakovosti in ciljev kakovosti,
 • plane in morebitnih izboljšav,
 • virov,
 • spremenjenih poslovnih načrtov in
 • predračunov.
O vodstvenem pregledu morajo obstajati zapisi, vendar oblika zapisov ni predpisana. Zapisnik sestanka je najpogostojša uporabljena oblika zapisa o vodstvene pregledu, vendar lahko tudi druge vrste zapisov (zapisi v elektronski obliki, statistični grafi, predstavitve) sprejmemo kot ustrezne.

Glede vodstvenega pregleda je pomembno, da ga organizacija ne izvaja zgolj zaradi zadovoljevanja zahteve standarda ali zahtev presojevalcev, pač pa kot sestavni del procesa vodenja organizacije. Izvaja se lahko preko dnevnih, tedenskih, mesečnih sestankov po organizacijskih enotah kot tudi preko drugih razprav in poročil. Presojevalec bi moral iskati dokaze, da tako vhodi kot izhodi iz vodstvenega pregleda ustrezajo velikosti in kompleksnosti organizacije, in da se uporabljajo za izboljšave poslovanja (na področju kakovosti).

ISO 9001:2000 Interpretation Reference RFI – 025
ISO/TC 176 N757
Request: ISO 9001:2000 Clause(s:) 5.6.3 b)
Outputs from the management review shall include decisions and actions on the "improvement
of product related to customer requirements". 
If an improvement consists in the realization of a new product, does it respond to this specific
requirement?
Background: This clause is the only place where the improvement deals with the "product". In
all other places the improvement concerns the "effectiveness of the QMS". But it's not clear if the sentence "improvement of product related to customer requirements" intends to limit the improvement only to the products where the requirements have been already established (e.g. contractually).

A clarification on this point will help users and auditors in understanding the extent of
application of this requirement.
Interpretation: Yes
Rationale: The realization of a new product to improve an old one could be one of the results of the management review (Clause 5.6.3 b).

Kakovost in kontrola za zaposlene v proizvodnji


SEMINAR D.7
Udeleženci: zaposleni v proizvodnji.

CiljiOsvežitev razumevanja bistva standardov ISO 9001. Dvig zavesti o pomenu kakovosti. Z zanimivo
razlago omogočimo razbremenitev zaposlenih in poenostavitev dojemanja tem. Odlična priprava na izboljšave in presojo.

VSEBINA:

 • Kakovost in kontrola za zaposlene v 
 • proizvodnji (tudi z vašimi primeri)


 •    - Splošno o kakovosti 
     - Zanimiva dejstva • Kako dosegamo kakovost – druge metode

 •    - Celovito obvladovanje kakovosti
     - 
  ISO 9001
     - 
  Kakovost v proizvodnji
     - 
  Kontrola kakovosti   - Avtokontrola
          Pomembno:  POUDARKI PO DOGOVORU!

          Obseg: skupine zaposlenih - do 15 udeležencev
          Trajanje: 1 seminarji dan (6 šolskih ur)
          Cena:      599EUR+ddv
          Izvedbamag. Albin RepšeAlbin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
          Prijave: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

          Twitter

          Želite prejeti novice po e-pošti?

          Vpisi svoj email naslov:

          Delivered by FeedBurner