Obvladovanje kakovosti v nabavi

Udeleženci: vodstveni in strokovni delavci v nabavi ter vodje služb kakovosti in vodje projektov ISO 9001:2008.
Cilji: usposobitev delavcev v nabavi in vodij funkcije kakovosti za obvladovanje kakovosti vhodnih materialov ter ureditev poslovanja v nabavi skladno z ISO 9001:2008.
VSEBINA:
1. Vloga funkcije nabave v sistemu TQM
2. Opredelitev politike kakovosti v nabavi
3. Proces osvajanja novih dobaviteljev
  • Kriteriji za izbor dobaviteljev
  • Vprašalnik za presojo obvladovanja kakovosti pri dobaviteljih in podizvajalcih
  • Potrditev vzorcev vhodnih materialov
4. Osnovni pojmi pri definiranju, ocenjevanju in prevzemanju kakovosti
5. Definiranje kakovostnih zahtev v pogodbah za nabavo blaga
  • Splošni kakovostni pogoji
  • Standardna pogodba za nabavo blaga
6. Obvladovanje kakovosti rednih pošiljk vhodnega materiala, postopek naročanja in prevzemanja
7. Informacije in analiziranje kakovosti dobaviteljev in podizvajalcev
  • Reklamiranje kakovosti vhodnih materialov
  • Uveljavljanje jamstva za napake, izterjava stroškov nekakovosti
  • Ocenjevanje dobaviteljev in izločanje neustreznih
TRAJANJE: 1 dan
Kdaj: koledar seminarjev ali po dogovoru v vašem podjetju.
Cena: 185 EUR+ddv

Sistem vodenja kakovosti (ISO 9001-2015)

SEMINAR Q 1.2.

Udeleženci: direktorji, poslovodni delavci po poslovnih procesih oz. funkcijah, vodje služb kakovosti.
Cilji: razumevanje kakovosti in njenega odločilnega vpliva na poslovno uspešnost ter seznanitev s sodobnim sistemom vodenja kakovosti.
VSEBINA:
1. Odločilen vpliv kakovosti na poslovno uspešnost
2. Sodobno razumevanje kakovosti in obvladovanja kakovosti
3. Mednarodni standardi za sistem kakovosti ISO 9001:2015.
4. Dokumentiranost sistema kakovosti (poslovnik, organizacijski predpisi, itd.)
5. Vodenje kakovosti v podjetju - odgovornosti in naloge vodstva
6. Obvladovanje kakovosti v posameznih poslovnih procesih
7. Analize in informatika o kakovosti, stroških kakovosti in korektivni ukrepi
8. Usposobljenost in motivacija za kakovost
9. Sodobna orodja za obvladovanje in razvoj kakovosti

Trajanje: 1 dan

Usposabljanje za kakovost

Repše Consulting izvaja izobraževanje in usposabljanje na področju kakovosti za vse ravni v podjetjih, od najvišjega vodstva podjetja, do usposabljanja izvajalcev storitev in delavcev v proizvodnji. Še posebej smo ponosni na našo sposobnost, da seminarje kar najbolj prilagodimo naročnikovim željam.

Naše usposabljanje obsega 21 seminarjev - delavnic, praviloma enodnevnih, ki tematsko obsegajo štiri skupine. V prvi skupini je pet seminarjev o sistemu kakovosti, sedem seminarjev druge skupine obravnava obvladovanje kakovosti po posameznih poslovnih procesih oz. funkcijah, tretja skupina zajema osem seminarjev o metodah obvladovanja kakovosti. Zaradi velikega zanimanja vseh, ki želite izvedeti več o nenehnem izboljševanju smo dodali še štiri seminarje na to temo. Šola je zasnovana je tako, da zadovoljuje večino potreb klasičnega usposabljanja na področju obvladovanja kakovosti. Namenjena je tako tistim, ki želijo šele spoznati kaj pravzaprav kakovost je in kaj je sistem kakovosti, pa tudi tistim, ki se vsakodnevno srečujejo z visokimi zahtevami kupcev in reševanjem raznolikih in zapletenih problemov kakovosti. Namenjena je vsem, ki želijo svoje delo spoznati z vidika kakovosti.

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner