Ameriški proizvajalci avtomobilov izboljšali kakovost

CA—Buick in Jaguar naj bi bili najbolj zanesljivi avtomobilski znamki v ZDA po podatkih raziskave z naslovom 2009 Vehicle Dependability Study, ki so jo opravili pri J.D. Power and Associates. Buick je napredoval iz šestega mesta v letu 2008, medtem ko se je Jaguar povzpel pod vrh iz 10. mesta v letu 2008. Med prvih pet so se uvrstile še blagovne znamke Lexus, Toyota in Mercury.

Toyota se je izkazala kot najboljša na petih tržnih segmentih od enajstih, največ od vseh blagovnih znamk, in sicer z modeli Highlander, Prius, Sequoia, Solara and Tundra. Lexus ji sledi z zmago v štirih tržnih segmenih: ES 330, GX 470, LS 430 and SC 430. Lincoln je zmagal v dveh tržnih segmentih z Mark LT in Zephyrom. Acura, Buick, Dodge, Ford, Honda, Mazda, Mercury, Nissan in Scion pa so zmagali v po enem tržnem segmentu.

“Buick se uvršča med prvih 10 od leta 2003, medtem ko je Jaguar svoj rang na lestvicah pomembno izboljševal šele v zadnjih letih” pravijo pri J.D. Power in dodajajo:“Lexus ostaja zelo močan na področju dolgoročne zanesljivosti, še posebej Lexus LS 430 postavlja panožne standarde na področju zanesljivosti, z najmanj prijavljenimi težavami med vsemi modeli, vključenimi v raziskavo”. Raziskavo, ki meri težave, ki so jih izkusili lastniki 3-leta starih vozil, so prilagodili, tako da vključuje 202 različnih napak z različnih področij vozila. Končen rezultat odraža pa število težav na 100 vozil.
“V trenutni gospodarski vzdušju potrošniki odlagajo nakupe novih vozil in ostajajo pri starejših vozilih. Povprečna starost, ko prvi lasniki prodajo svoj avto se je od leta 2006 podaljšala iz 65 mesecev na 73 mesecev, torej prvi lastniki v povprečju ohranjajo 8 mesecev dlje kot pred štirimi leti.”

“Slednje poveča pomen zanesljivosti še poveča. Proizvajalci avtomobilov so izboljšali zanesljivost avtomobilov vsako leto, in sicer v povprečju za 10 odstotkov letno, od začekov objavljanja rezultatov omenjene raziskave. Raziskava je zelo pomembna za proizvajalce avtomobilov in jih pomembna za zavezanost ohranjanja in izboljševanja kakovosti, še posebej zanesljivosti. Izboljšave kakovosti na daljši rok ne samo poveča zadovoljstvo kupcev, ki dlje časa ostajajo lastniki istega vozila, ampak tudi vpliva na njihove nakupne odločitve, ko se odločajo za ponoven nakup novega ali rabljenega vozila.”

Raziskava ugotavlja, da ima še posebno močan vpliv na nameravano lojalnost odjemalcev pogostost in obseg potrebnih zamenjav sestavnih delov. Med sestavnimi deli, katerih težave najbolj vplivajo so avtomobilski motorji in menjalnik. V kolikor je bilo na avtomobilu potrebno zamenjati ali obnoviti motor, je le 11% kupcev izjavilo, da nameravajo ponovno kupiti avtomobil istega proizvajalca, za razliko od 40% nameravani lojalnosti, če ni bilo potrebno zamenjati nobenega sestavnega dela. Raziskava ugotavlja tudi, da lastniki znamk Buick, Lincoln, Mercury in Jaguar manj pogosto potrebujejo zamenjavo sestavnih delov kot lastnikih ostalih blagovnih znamk.

Zanimivo je, da je delež zamenjav sestavnih delov podoben tako pri prestižnih kot manj prestižnih blagovnih znamkah, so pa pomembnejše razlike med različnimi segmenti avtomobilov. Tako lastnik prestižnih športnih avtomobilov poročajo o najmanj potrebnih zamenjavah sestavnih delov, največ zamenjav sestavnih delov potrebovali lastniki van-ov. Raziskava 2009 Vehicle Dependability Study temelji na odgovorih več kot 46.000 prvih lastnikov modelov iz leta 2006 in je bila izvedena v oktobru 2008.

Povezani prispevki:
- Varnostni test Yuga 55

- S kontrolo kakovosti uvoza nad krizo?
- Avtomobilska industrija in odpoklici.
- Buick po zanesljivosti izenačen z Lexusom

Trenutno razpisani seminarji

Obvladovanje kakovosti pri NABAVI

SEMINAR Q 2.3.

Udeleženci
: vodstveni in strokovni delavci v nabavi ter vodje služb kakovosti in vodje projektov ISO 9001: 2008.

Cilji: usposobitev delavcev v nabavi in vodij funkcije kakovosti za obvladovanje kakovosti vhodnih materialov ter ureditev poslovanja v nabavi skladno z ISO 9001: 2008.

VSEBINA:

1. Vloga funkcije nabave v sistemu TQM
2. Opredelitev politike kakovosti v nabavi
3. Proces osvajanja novih dobaviteljev

* Kriteriji za izbor dobaviteljev
* Vprašalnik za presojo obvladovanja kakovosti pri dobaviteljih
* Potrditev vzorcev vhodnih materialov

4. Osnovni pojmi pri definiranju, ocenjevanju in prevzemanju kakovosti
5. Definiranje kakovostnih zahtev v pogodbah za nabavo blaga

* Splošni kakovostni pogoji
* Standardna pogodba za nabavo blaga

6. Obvladovanje kakovosti rednih pošiljk vhodnega materiala, postopek naročanja in prevzemanja
7. Informatika in regulacija kakovosti dobaviteljev

* Reklamiranje kakovosti vhodnega materiala
* Uveljavljanje jamstva za napake, izterjava stroškov nekakovosti
* Rangiranje dobaviteljev in izločanje neustreznih

Trajanje: 1 dan
Cena: 185 EUR+ddv
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Povezani seminarji:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev
- SOFINANCIRANO!!! - Usposabljanje
- Obvladovanje kakovosti pri TRŽENJU in PRODAJI
- Obvladovanje kakovosti pri NABAVI
- Obvladovanje kakovosti v PROIZVODNJI

ISO 9001-2015 Odgovornost vodstva in vodenje sistema ter virov

SEMINAR Q 1.6.

Udeleženci
: vodilni, vodstveni in strokovni delavci, vodje sistema kakovosti

VSEBINA:
 1. Sistem vodenja kakovosti - ISO 9001:2015
 2. Določitev glavnih in podpornih procesov
 3. Obvladovanje dokumentacije in zapisov
 4. Odgovornost vodstva
 5. Zavezanost vodstva
 6. Osredotočenost na odjemalce
 7. Politika kakovosti
 8. Postavljanje ciljev kakovosti
 9. Planiranje sistema kakovosti
 10. Odgovornosti, pooblastila in komuniciranje
 11. Vodstveni pregled
 12. Vodenje virov
 13. Vodenje človeških virov
 14. Vodenje infrastrukture
 15. Vodenje delovnega okolja
Trajanje: 1 dan
Izvedba: Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: Prijavite se (spletna prijava) 

pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev

Analiziranje podatkov o kakovosti

SEMINAR Q 1.5.
(INFORMATIKA o kakovosti in STROŠKIH kakovosti)

Udeleženci: vodilni, vodstveni in strokovni delavci s področij informatike, računovodstva in kakovosti.

Cilji: usposobitev delavcev na področjih informatike, računovodstva in kakovost za projektiranje in izvedbo informatike o kakovosti in stroških kakovosti.
 1. VSEBINA:
 2. Informatika kakovosti kot živčni sistem celovitega obvladovanja kakovosti in kot bistveni del informacijskega sistema v podjetju
 3. Zahteve po informatiki kakovosti v mednarodnih standardih ISO 9001:2008
 4. Izhodišča za projektiranje in optimiranje informacijskega sistema kakovosti
 5. Struktura informacij o kakovosti glede na namen, področje, proces in uporabnike.
 6. Kazalniki kakovosti:
 7. - v razvoju in osvajanja proizvoda ali storitev
 8. - v proizvodnji
 9. - o vhodnem materialu in dobaviteljev
 10. - o kakovosti na trgu.
 11. Analize stroškov kakovosti
 12. Informacije notranje presoje sistema kakovosti
 13. Konkretni primeri oblike in vsebine informacij oz. poročil o kakovosti in stroškov kakovosti za različne ravni upravljanja v podjetju
 14. Delavnica: Izdelava "Poročila o kakovosti"
Trajanje: 1 dan
Izvedba: Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: Prijavite se (spletna prijava) 
pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev

ISO 9001:2008 in Notranja presoja

Trenutno razpisani seminarji:

1. Notranja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 (Celje, četrtek, 4. junij 2009, cena: 185 EUR+DDV)

- SOFINANCIRANO!!! - Usposabljanje

DOKUMENTACIJA sistema kakovosti

SEMINAR Q 1.3.

Udeleženci: vodje funkcije kakovosti in vsi, ki so vključeni v nastajanje dokumentacije sistema kakovosti po poslovnih procesih.

Cilji: usposobiti udeležence seminarja za izdelavo in obvladovanje dokumentacije sistema kakovosti, od poslovnika kakovosti, organizacijskih predpisov, do dokumentacije po poslovnih funkcijah.

VSEBINA:
 1. Pomen dokumentiranosti sistema kakovosti
 2. Struktura dokumentacije - zahteve ISO 9001:2008
 3. Poslovnik kakovosti (namen, zgradba, označevanje, overjanje in distribucija itd.)
 4. Organizacijski predpisi oz. postopki
 5. Nadrejena dokumentacija (zakoni, predpisi in standardi)
 6. Druga dokumentacija sistema kakovosti po poslovnih procesih
 7. Zahteve standarda ISO 9001:2008 glede obvladovanja dokumentov
 8. Koncept organizacijskega predpisa o obvladovanju dokumentov
 9. Zapisi o kakovosti (overjanje, distribucija, arhiviranje)
 10. Zahteve standarda ISO 9001:2008.
Trajanje: 1 dan
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: Prijavite se (spletna prijava) 
Kontakt: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev

ISO 9001:2008 - Sistem vodenja kakovosti

SEMINAR Q 1.2.
Udeleženci: direktorji, poslovodni delavci po poslovnih procesih oz. funkcijah, vodje služb kakovosti, skrbniki sistemov kakovosti, predstavniki za kakovost

Cilji: razumevanje kakovosti in njenega odločilnega vpliva na poslovno uspešnost ter seznanitev s sodobnim sistemom vodenja kakovosti.

VSEBINA:
 1. Vpliv kakovosti na poslovno uspešnost
 2. Sodobno razumevanje kakovosti in obvladovanja kakovosti
 3. Mednarodni standardi za sistem kakovosti ISO 9001: 2008.
 4. Dokumentiranost sistema kakovosti (poslovnik, organizacijski predpisi, itd.)
 5. Vodenje kakovosti v podjetju - odgovornosti in naloge vodstva
 6. Obvladovanje kakovosti v posameznih poslovnih procesih
 7. Analize in informatika o kakovosti, stroških kakovosti in korektivni ukrepi
 8. Usposobljenost in motivacija za kakovost
 9. Sodobna orodja za obvladovanje in razvoj kakovosti
 10. Ureditev poslovanja podjetja skladno z ISO 9001: 2008.
Trajanje: 1 dan
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev

Sofinancirano usposabljanje za kakovost

Trenutno nismo seznanjeni z možnostmi sofinanciranja usposabljanja za kakovosti.

Zastavin Punto bo imel tudi hrvaške sestavne dele

Medtem ko bo fiatova brazilska podružnica odpoklicala nekaj modelov Punto, pa postaja debata o proizvodnjih Puntov v Srbiji vse bolj zanimiva, kar smo tudi napovedali. Na portalu 24.ur.com lahko preberemo: "Predstavnik direktorja Agencije za privatizacijo v Srbiji Aleksandar Ljubić je dejal, da potekajo pogovori glede proizvodnje delov za avtomobil punto z večimi hrvaškimi podjetji." Na našem blogu smo tako že pisali, da se za posel poteguje tudi hrvaška Munja, ki proizvaja akumulatorje. "Mnoga srbska podjetja so tako izpadla iz igre za proizvodnjo delov. Ljubić še dodaja, da je Fiatu pomembno, da so sestavni deli kvalitetni. Poleg tega pa morajo po njegovem mnenju izpolnjevati ustrezne standarde, kot sta kvaliteta in zanesljivost."

Tretnutno naj bi imela Zastava že 19.000 kupcev za Punte, katerih proizvodnja, bi morala steči konec marca. Največje težavo oz. ozko grlo naj bi predstavljala lakirnica.

Povezani prispevki:
- Varnostni test Yuga 55

- S kontrolo kakovosti uvoza nad krizo?
- Avtomobilska industrija in odpoklici.

Trenutno razpisani seminarji

Tudi Fiat Punto ima tezave z zategovalniki pasov


Fiatova brazilska podružnica bo odpoklicala modele: Punto 1,4, Punto 1,4 ELX, Punto 1.8 HLX in Punto 1.8 Sporting. Pri teh modelih se pojavlja napaka, da zategovalnik pasov na zadnjih sedežih ne deluje kot bi moral, čeprav tega uporabniki pri uporabi sami ne opazijo.

ISO ima že 160 clanic

Mednarodna organizacija ISO, ki izdaja mednarodne standarde, med drugim tudi standarde ISO 9001 in ISO 14001, ima po novem že 160 članic. V zadnjem času so se ISO pridružile še predstavniki Gambije, Senegala, Mavretanije in Siera Leona. Pridružene članice imajo trenutno še status dopisnih članic, kar pomeni, da v teh državah sistem standardizacije še ni zaživel. Rob Steele, generalni sekratar ISO meni, da je pomembno, da tudi v težkih gospodarskih časih ISO širi svoje poslanstvo v novih okoljih.

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner