Kratka predstavitev novosti v ISO 9001:2008

Novosti v ISO 9001:2008;
Kaj, do kdaj, kako morate storiti vi?

Komu je namenjen?
- vsem, ki želijo do novembra enostavno prilagoditi svoj sistem spremenjenim zahtevam;
- predstavnikom vodstva odgovornim za sisteme vodenja kakovosti oz. njihovo integracijo z ostalimi sistemi vodenja (14001, 18001 …);
- notranjim presojevalcem sistemov vodenja;
- organizatorjem poslovanja;
- podjetjem, ki želijo okrepiti zavedanje zavedanje zaposlenih o pomenu kakovosti.

Vsebina:
- nove oz. spremenjene zahteve ISO 9001:2008
- časovnih rokih morate prilagoditi vaš sistem spremenjenim zahtevam
- učinkovite rešitve za različne primere oz. vaše trenutne razmere
- kakšno je ozadje oz. so vzroki za sprememb
- zakaj do nekaterih pričakovanih sprememb ni prišlo
- odgovori na vprašanja udeležencev

Predavatelj: Albin Repše ml., svetovalec na področju sistemov vodenja, Albin Repše s.p., Organizacijske in svetovalne storitve, Savinjska cesta 16, Mozirje
Trajanje: 3 ure
Lokacija: v vašem podjetju
Cena: 290 eur + ddv
Število udeležencev: do 20 udeležencev, zaželeno iz različnih poslovnih funkcij

Javni razpis - Usposabljanje zaposlenih v podjetju

Vabimo vas, da si ogledate dokumentacijo javnega razpisa – Usposabljanje zaposlenih v podjetju in si zagotovite subvencionirano usposabljanje na področju zagotavljanja kakovosti in sistemov vodenja. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov podjetja za splošno in/ali posebno usposabljanje oseb, ki so v delovnem razmerju s podjetjem za najmanj 20 ur na teden.

Namen javnega razpisa je z dostopom do različnih vrst usposabljanj po subvencioniranih cenah zagotoviti podjetjem lažje prilagajanje nivoja znanja in usposobljenosti delavcev, ki je potrebno za delovanje, ohranjanje in rast podjetja.

Upravičeni stroški so stroški splošnega in/ali posebnega usposabljanja delavcev. Usposabljanja izvedejo zunanji izvajalci. Na javnem razpisu lahko sodelujejo mikro, majhna in srednje velika podjetja. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do vključno 30.9.2010.

Razpisna dokumentacija.

Splošno usposabljanje za izvedbo preliminarne analize sistema ravnanja z okoljem

Naslov: O 1.2. Splošno usposabljanje za izvedbo preliminarne analize sistema ravnanja z okoljem

Namen seminarja: Usposobiti udeležence za izvedbo preliminarne analize sistema ravnanja z okoljem v njihovem podjetju ali organizaciji v skladu z ISO 14001, katere rezultat bo:
  • register prepoznanih okoljskih vidikov in njihovih vplivov na okolje,
  • register prepoznanih okoljskih zakonskih in drugih okoljskih zahtev in
  • ocena pomembnosti prepoznanih okoljskih vidikov ter določitev pomembnih in bistvenih.
Preliminarna analiza je osnova za določanje okoljskih ciljev in ukrepov potrebnih, da te cilje dosežemo.

Vsebina:

1. O standardu ISO 14001
2. Splošno o preliminarni analizi – cilj preliminarne analize
3. Okoljski vidiki in vplivi
4. Metoda prepoznavanja okoljskih vidikov, zahtev in vplivov s praktičnim primerom
5. Delavnica prepoznavanja in zapisa okoljskih vidikov, zahtev in vplivov za splošno izbrane faze ali izbran proces s strani udeležencev
6. Metoda ocenjevanja pomembnosti okoljskih vidikov in vplivov s praktičnim primerom
7. Delavnica ocenjevanja okoljskih vidikov in vplivov
8. Dodatni napotki za lažje in sistematično delo (primerni obrazci, tabele – tudi v elektronski obliki)

Termin izvedbe: 17.6.2010, 9h – 14h

Znesek kotizacije: 200€ na udeleženca

Kraj izvedbe: Velenje, Hotel Paka. V primeru udeležbe velike večine udeležencev iz enega podjetja lahko kraj izvedbe tudi prilagodimo večini. V primeru izvedbe seminarja v vašem podjetju (5-20udeležencev), znaša cena za seminarski dan 590 EUR + DDV.

Splošno usposabljanje o Sistemu ravnanja z okoljem (ISO 14001)

Naslov: O 1.1. Splošno usposabljanje o Sistemu ravnanja z okoljem (ISO 14001)

Namen seminarja: Usposobiti udeležence o sistemu ravnanja z okoljem v skladu z ISO 14001. Poznavanje zahtev standarda in možnih rešitev je osnova za primerno vzpostavitev ali uporabo takega sistema v kateremkoli podjetju ali organizaciji.

Vsebina:
1. Splošno o sistemu ravnanja z okoljem (SRO)
  • Stanje na področju okolja
  • Prednosti uvedbe SRO
2. Standard ISO 14001
  • Struktura standarda
  • Zahteve standarda
  • Praktični primeri rešitev
3. Pristop k uvedbi sistema ravnanja z okoljem

Termin izvedbe: 10.6.2010, 9h – 14h

Znesek kotizacije: 200€ na udeleženca

Kraj izvedbe: Velenje, Hotel Paka, V primeru udeležbe velike večine udeležencev iz enega podjetja lahko kraj izvedbe tudi prilagodimo večini. V primeru izvedbe seminarja v vašem podjetju (5-20udeležencev), znaša cena za seminarski dan 590 EUR + DDV.

Toyotini vpoklici škodijo vsem japonskim proizvajalcem

Če smo pričakovali, da bodo na račun Toyotinih vpoklicev pridobili ostali japonski proizvajalci, se to najbrž ne bo zgodilo. Zanesljivost in kakovost, ki jo kupci pripisujejo japonskim avtomobilskih znamkam, bi lahko bila omadeževana. Hkrati pa se veliki, kot je Honda, ukvarjajo še s svojimi vpoklici.

Tveganje japonskih proizvajalcev na ameriškem trgu pa je toliko večje, ker je kakovost njihovih novih avtomobilov po nekaterih raziskavah približno enaka ameriškim znamkam. Če je raziskava J.D. Powersa pri modelih leta 2000 pokazala, da imata Ford in Chevrolet od 29 do 49% več težav, je pri modelnem letu 2009 drugače. Tu je razlika samo še od 1do 4%. Pred vpoklici so ameriški kupci menili, da je razlika v kakovosti (J. D. Powers) še vedno velika, zdaj so se pa karte spet premešale. Več...

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner