Nemški proizvajalci se osredotočajo na kakovost izdelkov

Bloomberg objavlja prispevek, v katerem trenutni nemški razcvet povezuje s kakovostjo proizvodov ter poudarku na tehničnem in siceršnjem usposabljanju delavcev. Kaj o kakovosti menijo Porsche SE, Hugo Boss AG in Robert Bosch GmbH na jugu Nemčije.in kakšna je njihova proizvodna strategija. Več...

Samsung izpolnjuje kakovostne zahteve za nove IPad-e

Ker LG in Sharp nista dosegala Applovih kakovostnih zahtev, bo zaslone za nove IPade-e izdeloval Samsung. Kljub hudemu rivalstvu in mnogim medsebojnim sodnim sporom, je očitno kakovost prevladala. Več ... video.

Validacija procesa - kdaj je opustitev dovoljena

Standard ISO 9001:2008 omogoča opustitev posameznih zahtev standarda, kadar izpolnjevanje teh ni nujen pogoj, da bo organizacija dobavila skladen proizvod. Med najpogosteje opuščenimi zahtevami je zahteva 7.5.2 Validacija procesov za proizvodnjo in izvedbo storitev.

Standard v tč. 7.5.2 zahteva:" Organizacija mora validirati vse procese proizvodnje in izvedbe storitve, kjer rezultatov procesov ni mogoče overiti s poznejšim nadzorovanjem in merjenjem, posledično pa postanejo pomanjkljivosti opazne šele po uporabi proizvoda ali po izvedbi storitve.

Validacija mora dokazati sposobnost teh procesov za doseganje planiranih rezultatov.

Organizacija mora določiti te procese in v to po potrebi vključiti:
 1. določene kriterije za pregled in odobritev procesov,
 2. odobritev opreme in kvalifikacijo osebja,
 3. uporabo specifičnih metod in postopkov,
 4. zahteve za zapise (4.2.4),
 5. ponovno validacijo."
Za podrobnejši pomen termina "validacija" se lahko obrnemo na SIST ISO 9000:2005 - Osnove in slovar, ki v točki 3.8.5 Validacijo definira kot: "Potrditev na podlagi stvarnega dokaza (3.8.1), da so bile zahteve (3.2.1) za specifično uporabo izpolnjene. V opombah Slovar še navaja, da se izraz "validiran" uporablja za oznako ustreznega stanja.

Menimo, da lahko podjetje opusti validacijo vseh procesov proizvodnje in izvedbe storitev, kjer je rezultate mogoče overiti s kasnejšim nadzorovanjem ali merjenjem. Kadarkoli lahko s končno kontrolo izdelka, polizdelka ugotovimo, ali je izdelek skladen ali ni skladen, validacije ne potrebujemo.

Primeri, kjer je validacija procesa potrebna:
 • Zračne blazine v avtomobilu ni mogoče preveriti, zato moramo njeno kakovost zagotoviti z ustrezno validacijo procesa. Da lahko verjamemo, da se bo zračna blazina pravočasno oz. da se bo sploh odprla, moramo imeti v rokah trdne dokaze, da je bila proizvedena po v naprej določenem postopku, s točno določenimi materiali, in da so jo proizvajali ustrezno usposobljeni ljudje.
 • Proizvodnja betona: Da bi lahko verjeli, da je v stolpnico, most ali viadukt vgrajen ustrezen beton, moramo imeti v rokah trdne dokaze, da je bila mešanica sestavin ustrezna, ..., saj bi bilo zelo drago, če bi po dveh mesecih na podlagu kontrole betonske kocke ugotovili, da smo vgrajevali neustrezen beton, in je potrebno zgradbo rušiti.
Nekaj uradnih odgovorov, glede opuščanja validacije procesov lahko najdete na spletni strani tehničnega odbora 176 pri ISO, ki je zadolžen za pripravo standarda ISO 9001 in uradne interpretacije njegovih zahtev. Najbolj zgovoren menim, da je naslednjih odgovor na postavljeno vprašanje.

Zaradi vedno novih trditev presojevalcev, da vsaka nastavitev in/ali kontrola prvih kosov proizvodnega procesa predstavlja validacijo, kot jo omenja standard ISO 9001 v zahtevi 7.5.2, smo za mnenje povprašali odgovorne za kakovost v enem največjih in najuglednejših slovenskih farmacevtskih podjetij. Vprašanje se je torej glasilo:"Ali menite, da je "kontrola prvega kosa", ki se izvaja npr. pri brizganju plastičnih izdelkov validacija proizvodnega procesa, kot jo zahteva ISO 9001?" In odgovor se je glasil: "Nikakor!".

Prispevki na internetu:
Povezani prispevki:
- ISO 9001:2008 in zadovoljstvo odjemalcev
- ISO 9001:2008 in analize podatkov
- Validacija procesa - kdaj je opustitev dovoljena
-
Pa ga imamo, novi ISO 9001:2008
-
Trenutno razpisani seminarji

10 načel vodenja - Alastair Campbell

"Strategija, ni strategija, dokler ni zapisana," pravi Alastair Campbell, direktor za komunikacije in strategijo pri nekdanjem britanskem premieru Tonyu Blairu. Nekaj zanimivega predavanja, si lahko ogledate na spodnjem posnetku.


Več, najdete tukaj.

Oglas za novi Audi A5 posnet v Sloveniji

No, dostop do audijeve reklame, posnete v Sloveniji je očitno omejen. So pa tudi še drugi oglasi, kjer pa dostop ni omejen.


Usposabljanje neposrednih delavcev za kakovost

SEMINAR D.6

Udeleženci: vsi zaposleni (predvsem neposredni proizvodni delavci)

Cilji: seznanitev delavcev z vplivom kakovosti na uspešnost podjetja

VSEBINA:
 1. Vpliv kakovosti na poslovanje podjetja (družbe)
  - vpliv na konkurenčnost
  - vpliv na produktivnost
  - vpliv na stroške
 2. Politika kakovosti (družbe) podjetja
 3. Vloga neposrednih delavcev pri vgrajevanju kakovosti
 4. Pogoji za uspešno delo:
  - popolno poznavanje delovnih nalog
  - jasni kriteriji za kakovost končanega dela
 5. Uporaba kontrolnih pripomočkov
 6. Najpomembnejše novosti v novem standardu ISO 9001:2008.
Pomembno:  POUDARKI PO DOGOVORU!

Trajanje: 1 dan
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Kontakt: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Usposabljanje vodij proizvodnih procesov (mojstrov, delovodij, izmenovodij) za kakovost

SEMINAR D.5

Udeleženci: organizatorji delovnih procesov, obratovodje, delovodje, mojstri ...
Cilji: dopolnilno usposabljanje vodij proizvodnih procesov za:
 • boljše vodenje dela,
 • doseganje boljše kakovosti in produktivnosti,
 • izboljšanje delovnega vzdušja in motivacije
VSEBINA:
1. Vpliv kakovosti na poslovanje podjetja (družbe)
        - vpliv na konkurenčnost
        - vpliv na produktivnost
        - vpliv na stroške

2. Celovito obvladovanje kakovosti v podjetju
3. Zahteve standarda ISO 9001
4. Obvladovanje kakovosti v proizvodnji
5. Vloga vodij proizvodnih procesov pri zagotavljanju kakovosti proizvodnje
6. Kontrola kakovosti, spremljanje sposobnosti proizvodnih procesov, klasifikacija napak in ukrepanje v primeru neustrezne kakovosti
7. Sodobna orodja za reševanje problemov kakovosti
8. Vzdrževanje sredstev za delo

POMEMBNO! Poudarki po dogovoru.
Trajanje: 1 dan
Lokacija: v vašem podjetju
Izvajalcamag. Albin RepšeAlbin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.,
Albin Repše s.p.., Organizacijske in svetovalne storitve, Savinjska cesta 16., Mozirje
Prijave: 
Prijave: Prijavite se (spletna prijava) 
Kontakt: pokličite nas na (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com.
Vabimo vas, da nam sporočite, v koliko vas zanima izvedba seminarja v vašem podjetju. V primeru izvedbe seminarja v vašem podjetju (5-20udeležencev), znaša cena za seminarski dan 590 EUR + DDV.
Povezani prispevki:
- Usposabljanje kontrolorjev kakovosti

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner