Video - 21. konferenca SZKO

Novost zadnje 21. konference SZKO z naslovom "ODGOVOR je KAKOVOST" je, da si lahko na spletu ogledati video posnetek glavnih govornikov in dogajanja na konferenci.

Odgovor je kakovost na Polnocnem klubu


Spoštovani,
 
O konferenci Odgovor je kakovost, ki je potekala prejšnji teden v Portorožu, 8. in 9. novembra, bo govora tudi v Polnočnem klubu na RTV SLO in sicer v petek, 16.11.2012 ob 23:05.
 
Gostje, ki bodo govorili o kakovosti in odličnosti ter o aktualnih temah, ki so koristne za sodobnega podjetnika, nekateri izmed njih pa so bili tudi sami gostje konference, bodo:
 • Christof Droste,
 • Aleš Bartož,
 • Janez Benčina (predsednik SZKO),
 • Miran Rems in
 • Marko Lotrič.
 
Ga. Vida Petrovčič je v goste povabila tudi enega vodilnih predavateljev letošnje konference, gospoda Fernanda Sierro.
 
Oddaje ne gre zamuditi. Vabljeni!

12. konferenca kakovosti DKRO Velenje


Odpadna embalaža in komunalni odpadki med monopolom in trgom

Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem Velenje in Savinjsko šaleška gospodarska zbornica Velenje

Vabimo Vas na 12. Konferenco kakovosti z naslovom Odpadna embalaža in komunalni odpadki med
monopolom in trgom

MIC – Medpodjetniški izobraževalni center Velenje, četrtek, 15. november 2012 ob 9.00 uri, ki jo organizirata Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem, Velenje in Savinjsko šaleška gospodarska zbornica, Velenje.

Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, ki ste s svojimi prispevki omogočili kakovostno izvedbo konference. Zato je udeležba za vse udeležence brezplačna! 

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na mojca.ferk@gorenje.si ali tanja.drofelnik@gzs.si;  do 14. novembra 2012.


PROGRAM
8.45 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
9.00 OTVORITEV KONFERENCE
Mag. Vilma Fece, predsednica DKRO:  O programu konference
Dr. Cvetka Tinauer, predsednica upravnega odbora SŠGZ
Omejitve prava EU pri določanju posebnih in izključnih pravic za izvajanje javnih služb – primer ravnanja s komunalnimi odpadki  (red. prof. dr. Rajko Pirnat, asis. mag. Tanja Pucelj Vidović, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani)
Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje)
Učinki lokalne monopolizacije na področju priprave in sortiranja embalaže, ki je komunalni odpadek, na višino embalažnine za zavezanca (Mateja Mikec, Interseroh)
11.00 – 11.30 ODMOR
Okoljske dajatve; kaj so in koliko nas bremenijo (Janja Leban, GZS)
Pravni in praktični pogled med monopolnim in tržnim pristopom do ravnanja z odpadki  (Dejan Zver, Surovina)
Gospodarnost in odgovornost upravljanja z odpadki (Tatjana Oražen, Merkur)
Odpadki – tržno blago? (mag. Vilma Fece, Gorenje, d.d.)
13.00 ZAKLJUČEK IN POGOSTITEV

Usposabljanje - koledar seminarjev - 2022-2023


December
Notranja presoja - ISO 9001:2015

Šola kakovosti - pregled seminarjev

Seminarji o sistemu kakovosti

Kakovost po poslovnih funkcijah/procesih

Metode obvladovanja kakovosti

Sistem ravnanja z okoljem
Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001
Okoljski vidiki, vplivi in programi ravnanja z okoljem

Drugi seminarji
Usposabljanje kontrolorjev kakovosti

Sistem vodenja kakovosti in trajnostnega razvoja: 600 eur + ddv
Merjenje, analiziranje in izboljševanje storitev in procesov: 525eur + ddv 
Izboljševanje procesov nabave in prodaje: : 525eur + ddv
Vodenje človeških virov, infrastrukture in 
delovnega okolja za izboljševanje storitev in procesov: 525eur + ddv
Uporaba notranjih presoj za izboljševanje storitev in procesov: 525eur + ddv
Uporaba IKT za izboljševanje storitev in procesov: 525eur + ddv

Cenik velja za: 
Albin Repše s.p., Organizacijske in svetovalne storitve, Savinjska cesta 16, Mozirje ter
Mag. Borut Repše s.p., Podjetniško in poslovno svetovanje, Na trgu 50, Mozirje.

ISO/TS 16949 in notranja presoja

Zahteve, glede notranjega presojanja so v avtomobilski industriji (ISO/TS 16949) precej strožje kot v standardu ISO 9001. Tehnična specifikacija ISO/TS 16949 loči:
 • presojanje sistema vodenja kakovosti, 
 • presojo proizvodnega procesa ter 
 • presojo proizvoda.
Podrobnejše zahteve imajo v avtomobilski industriji tudi glede planiranja notranjih presoj ter glede usposobljenosti notranjih presojevalcev.


Pri presojanju sistema vodenja kakovosti mora podjetje overjati skladnost obstoječega sistema vodenja z zahtevami tehnične specifikacije, torej standarda ISO/TS 16949 ter morebitnimi dodatnimi zahtevami. Proizvodne procese mora podjetje presojati, da bi določilo njihovo uspešnost. Proizvode mora podjetje v primernih fazah proizvodnje in dobave presojati, da overi njihovo skladnost z vsemi specificiranimi zahtevami (dimenzije, funkcionalnost, pakiranje in označevanje).

Glede planiranja notranjih presoj standard ISO/TS 16949 izrecno zahteva presojanje vseh procesov, ki so povezani z vodenjem kakovosti, prav tako tudi vse aktivnosti in izmene. Avtomobilska industrija tudi izrecno zahteva letni plan presoj, česar sicer ISO 9001 ne zahteva, je pa to v urejenih podjetjih običajna praksa. Glede pogostosti presoj avtomobilska industrija izrecno zahteva, da se tako v primeru notranje ali zunanje neskladnosti ali ob pritožbi odjemalca pogostost presoj na problematičnem področju poveča. ISO 9001 zgolj na splošno določa, da naj se pri planiranju pogostosti notranjih presoje upoštevajo tudi rezultati predhodnih presoj. Problematika optimiranja pogostosti presoj je zelo sorodna problematiki optimiranja obsega vzorčenja pri prevzemni kontroli.

Pri izvajanju notranjih presoj je v avtomobilski industriji priporočena uporaba kontrolnih seznamov, opomnikov ("check list").

Glede usposobljenosti notranjih presojevalcev je v standardu tudi izrecna zahteva, da morajo biti presojevalci usposobljeni za presojanje zahtev tehnične specifikacije ISO/TS 16949, torej naj ne bi bilo dovolj zgolj poznavanje zahtev ISO 9001.

Še zanimivost, očitno je bil pri prevajanju ISO/TS 16949:2010 v slovenščino na delu tudi tiskarski škrat, ki je poglavje 8.2.2.2 Manufacturing process audit v kazalu prevedel kot presojo proizvodnega procesa, kasneje v tekstu pa kot presojo procesa izdelave.

ISO 13485 in notranja presoja

Standard ISO 13485, ki postavlja zahteve, glede zagotavljanja kakovosti v proizvodnji medicinskih pripomočkov glede notranjega presojanja nima posebnih dodatnih zahtev, le opombo, ki uporabnike usmerja na ISO 19011, torej na smernice za presojanje.

Tina Maze z novim avtodomom Carthago stavi na kakovost

Tudi Tina Maze stavi na kakovost in iz sezono v sezono izboljšuje svoje rezultate. V naslednji sezoni bo to počela v novem avtodomu podjetja Carthago, ki proizvodnjo avtodomov "premium" razreda v Sloveniji v Odrancih širi.

 

Nemški proizvajalci se osredotočajo na kakovost izdelkov

Bloomberg objavlja prispevek, v katerem trenutni nemški razcvet povezuje s kakovostjo proizvodov ter poudarku na tehničnem in siceršnjem usposabljanju delavcev. Kaj o kakovosti menijo Porsche SE, Hugo Boss AG in Robert Bosch GmbH na jugu Nemčije.in kakšna je njihova proizvodna strategija. Več...

Samsung izpolnjuje kakovostne zahteve za nove IPad-e

Ker LG in Sharp nista dosegala Applovih kakovostnih zahtev, bo zaslone za nove IPade-e izdeloval Samsung. Kljub hudemu rivalstvu in mnogim medsebojnim sodnim sporom, je očitno kakovost prevladala. Več ... video.

Validacija procesa - kdaj je opustitev dovoljena

Standard ISO 9001:2008 omogoča opustitev posameznih zahtev standarda, kadar izpolnjevanje teh ni nujen pogoj, da bo organizacija dobavila skladen proizvod. Med najpogosteje opuščenimi zahtevami je zahteva 7.5.2 Validacija procesov za proizvodnjo in izvedbo storitev.

Standard v tč. 7.5.2 zahteva:" Organizacija mora validirati vse procese proizvodnje in izvedbe storitve, kjer rezultatov procesov ni mogoče overiti s poznejšim nadzorovanjem in merjenjem, posledično pa postanejo pomanjkljivosti opazne šele po uporabi proizvoda ali po izvedbi storitve.

Validacija mora dokazati sposobnost teh procesov za doseganje planiranih rezultatov.

Organizacija mora določiti te procese in v to po potrebi vključiti:
 1. določene kriterije za pregled in odobritev procesov,
 2. odobritev opreme in kvalifikacijo osebja,
 3. uporabo specifičnih metod in postopkov,
 4. zahteve za zapise (4.2.4),
 5. ponovno validacijo."
Za podrobnejši pomen termina "validacija" se lahko obrnemo na SIST ISO 9000:2005 - Osnove in slovar, ki v točki 3.8.5 Validacijo definira kot: "Potrditev na podlagi stvarnega dokaza (3.8.1), da so bile zahteve (3.2.1) za specifično uporabo izpolnjene. V opombah Slovar še navaja, da se izraz "validiran" uporablja za oznako ustreznega stanja.

Menimo, da lahko podjetje opusti validacijo vseh procesov proizvodnje in izvedbe storitev, kjer je rezultate mogoče overiti s kasnejšim nadzorovanjem ali merjenjem. Kadarkoli lahko s končno kontrolo izdelka, polizdelka ugotovimo, ali je izdelek skladen ali ni skladen, validacije ne potrebujemo.

Primeri, kjer je validacija procesa potrebna:
 • Zračne blazine v avtomobilu ni mogoče preveriti, zato moramo njeno kakovost zagotoviti z ustrezno validacijo procesa. Da lahko verjamemo, da se bo zračna blazina pravočasno oz. da se bo sploh odprla, moramo imeti v rokah trdne dokaze, da je bila proizvedena po v naprej določenem postopku, s točno določenimi materiali, in da so jo proizvajali ustrezno usposobljeni ljudje.
 • Proizvodnja betona: Da bi lahko verjeli, da je v stolpnico, most ali viadukt vgrajen ustrezen beton, moramo imeti v rokah trdne dokaze, da je bila mešanica sestavin ustrezna, ..., saj bi bilo zelo drago, če bi po dveh mesecih na podlagu kontrole betonske kocke ugotovili, da smo vgrajevali neustrezen beton, in je potrebno zgradbo rušiti.
Nekaj uradnih odgovorov, glede opuščanja validacije procesov lahko najdete na spletni strani tehničnega odbora 176 pri ISO, ki je zadolžen za pripravo standarda ISO 9001 in uradne interpretacije njegovih zahtev. Najbolj zgovoren menim, da je naslednjih odgovor na postavljeno vprašanje.

Zaradi vedno novih trditev presojevalcev, da vsaka nastavitev in/ali kontrola prvih kosov proizvodnega procesa predstavlja validacijo, kot jo omenja standard ISO 9001 v zahtevi 7.5.2, smo za mnenje povprašali odgovorne za kakovost v enem največjih in najuglednejših slovenskih farmacevtskih podjetij. Vprašanje se je torej glasilo:"Ali menite, da je "kontrola prvega kosa", ki se izvaja npr. pri brizganju plastičnih izdelkov validacija proizvodnega procesa, kot jo zahteva ISO 9001?" In odgovor se je glasil: "Nikakor!".

Prispevki na internetu:
Povezani prispevki:
- ISO 9001:2008 in zadovoljstvo odjemalcev
- ISO 9001:2008 in analize podatkov
- Validacija procesa - kdaj je opustitev dovoljena
-
Pa ga imamo, novi ISO 9001:2008
-
Trenutno razpisani seminarji

10 načel vodenja - Alastair Campbell

"Strategija, ni strategija, dokler ni zapisana," pravi Alastair Campbell, direktor za komunikacije in strategijo pri nekdanjem britanskem premieru Tonyu Blairu. Nekaj zanimivega predavanja, si lahko ogledate na spodnjem posnetku.


Več, najdete tukaj.

Oglas za novi Audi A5 posnet v Sloveniji

No, dostop do audijeve reklame, posnete v Sloveniji je očitno omejen. So pa tudi še drugi oglasi, kjer pa dostop ni omejen.


Usposabljanje neposrednih delavcev za kakovost

SEMINAR D.6

Udeleženci: vsi zaposleni (predvsem neposredni proizvodni delavci)

Cilji: seznanitev delavcev z vplivom kakovosti na uspešnost podjetja

VSEBINA:
 1. Vpliv kakovosti na poslovanje podjetja (družbe)
  - vpliv na konkurenčnost
  - vpliv na produktivnost
  - vpliv na stroške
 2. Politika kakovosti (družbe) podjetja
 3. Vloga neposrednih delavcev pri vgrajevanju kakovosti
 4. Pogoji za uspešno delo:
  - popolno poznavanje delovnih nalog
  - jasni kriteriji za kakovost končanega dela
 5. Uporaba kontrolnih pripomočkov
 6. Najpomembnejše novosti v novem standardu ISO 9001:2008.
Pomembno:  POUDARKI PO DOGOVORU!

Trajanje: 1 dan
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Kontakt: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Usposabljanje vodij proizvodnih procesov (mojstrov, delovodij, izmenovodij) za kakovost

SEMINAR D.5

Udeleženci: organizatorji delovnih procesov, obratovodje, delovodje, mojstri ...
Cilji: dopolnilno usposabljanje vodij proizvodnih procesov za:
 • boljše vodenje dela,
 • doseganje boljše kakovosti in produktivnosti,
 • izboljšanje delovnega vzdušja in motivacije
VSEBINA:
1. Vpliv kakovosti na poslovanje podjetja (družbe)
        - vpliv na konkurenčnost
        - vpliv na produktivnost
        - vpliv na stroške

2. Celovito obvladovanje kakovosti v podjetju
3. Zahteve standarda ISO 9001
4. Obvladovanje kakovosti v proizvodnji
5. Vloga vodij proizvodnih procesov pri zagotavljanju kakovosti proizvodnje
6. Kontrola kakovosti, spremljanje sposobnosti proizvodnih procesov, klasifikacija napak in ukrepanje v primeru neustrezne kakovosti
7. Sodobna orodja za reševanje problemov kakovosti
8. Vzdrževanje sredstev za delo

POMEMBNO! Poudarki po dogovoru.
Trajanje: 1 dan
Lokacija: v vašem podjetju
Izvajalcamag. Albin RepšeAlbin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.,
Albin Repše s.p.., Organizacijske in svetovalne storitve, Savinjska cesta 16., Mozirje
Prijave: 
Prijave: Prijavite se (spletna prijava) 
Kontakt: pokličite nas na (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com.
Vabimo vas, da nam sporočite, v koliko vas zanima izvedba seminarja v vašem podjetju. V primeru izvedbe seminarja v vašem podjetju (5-20udeležencev), znaša cena za seminarski dan 590 EUR + DDV.
Povezani prispevki:
- Usposabljanje kontrolorjev kakovosti

100.000 dolarjev vreden avto zatajil na testiranjuNa posnetku si lahko ogledati več kot 100.000 dolarjev vreden avto na električni in bencinski pogon, model Karma, ki na testu Consumer Report-a ni vžgal. Avto je sicer zelo športen in lep, toda ...

ISO 13485 in obvladovanje dokumentov in zapisov

V standardu ISO 13485:2016, kot že prej v ISO 13485:2003, ki postavlja zahteve za sistem vodenja kakovosti pri proizvodnji medicinskih pripomočkov je poudarek na obvladovanju dokumentov večji, kot v osnovnem standardu ISO 9001. Že v splošnih zahtevah, glede dokumentacije sistema kakovosti, tako najdemo dodatno zahtevo, da mora dokumentacija sistema vodenja kakovosti vključevati tudi katerokoli drugo dokumentacijo, ki jo specificira nacionalna ali regionalna regulativa. Seveda je ta zahteva že vključena tudi v ISO 9001, vendar je tam bolj splošno zapisana.

Pri splošnih zahtevah, standard ISO 13485:2016 postavlja tudi zahtevo, da mora organizacija za vsak tip ali model medicinske opreme vzpostaviti tehnično mapo, ki ali že vsebuje specifikacije proizvoda ali pa zgolj identificira dokumente, v katerih je proizvod jasno specificiran ter zahteve, glede SVK za ta proizvod. Zahtevana dokumentacija proizvoda mora torej jasno določiti celoten proizvodni proces, in kjer je to primerno tudi montažo/vgradnjo ter servisiranje. Pri zahtevah, glede poslovnika kakovosti, ISO 13485:2016 od podjetja zahteva, da v poslovniku jasno predstavi strukturo dokumentacije SVK.

Pri podrobnejših zahtevah, glede obvladovanja dokumentov je ISO 13485:2016 zelo določen, da mora podjetje zagotoviti, da bodo lahko spremembe dokumentov pregledali in odobrili samo tisti, ki so postavljali prvotne zahteve, oz. poznajo ozadje in vsebino ter imajo informacije, na podlagi katerih se lahko odločajo. Podjetje mora tudi določiti dobo, v katerem bo hranila vsaj en obvladovan izvod dokumentov. Ta doba mora biti vsaj tako dolga kot je življenska doba medicinskega pripomočka, prav tako pa ne sme biti krajša od dob, glede arhiviranja zapisov ali od zahtev regulative.Podobne zahteve ima ISO 13485:2003 tudi glede obvladovanja zapisov. Podjetje mora zapise hraniti vsaj za življensko dobo medicinskega pripomočka, kot jo je podjetje določilo. Standard tudi zahteva, da mora podjetje hraniti zapise vsaj 2 leti po sprostitvi proizvoda, in seveda tudi dlje, če tako zahteva relevantna regulativa.

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner