Obvladovanje kakovosti v nabavi

Udeleženci: vodstveni in strokovni delavci v nabavi ter vodje služb kakovosti in vodje projektov ISO 9001:2008.
Cilji: usposobitev delavcev v nabavi in vodij funkcije kakovosti za obvladovanje kakovosti vhodnih materialov ter ureditev poslovanja v nabavi skladno z ISO 9001:2008.
VSEBINA:
1. Vloga funkcije nabave v sistemu TQM
2. Opredelitev politike kakovosti v nabavi
3. Proces osvajanja novih dobaviteljev
  • Kriteriji za izbor dobaviteljev
  • Vprašalnik za presojo obvladovanja kakovosti pri dobaviteljih in podizvajalcih
  • Potrditev vzorcev vhodnih materialov
4. Osnovni pojmi pri definiranju, ocenjevanju in prevzemanju kakovosti
5. Definiranje kakovostnih zahtev v pogodbah za nabavo blaga
  • Splošni kakovostni pogoji
  • Standardna pogodba za nabavo blaga
6. Obvladovanje kakovosti rednih pošiljk vhodnega materiala, postopek naročanja in prevzemanja
7. Informacije in analiziranje kakovosti dobaviteljev in podizvajalcev
  • Reklamiranje kakovosti vhodnih materialov
  • Uveljavljanje jamstva za napake, izterjava stroškov nekakovosti
  • Ocenjevanje dobaviteljev in izločanje neustreznih
TRAJANJE: 1 dan
Kdaj: koledar seminarjev ali po dogovoru v vašem podjetju.
Cena: 185 EUR+ddv

Sistem vodenja kakovosti (ISO 9001-2015)

SEMINAR Q 1.2.

Udeleženci: direktorji, poslovodni delavci po poslovnih procesih oz. funkcijah, vodje služb kakovosti.
Cilji: razumevanje kakovosti in njenega odločilnega vpliva na poslovno uspešnost ter seznanitev s sodobnim sistemom vodenja kakovosti.
VSEBINA:
1. Odločilen vpliv kakovosti na poslovno uspešnost
2. Sodobno razumevanje kakovosti in obvladovanja kakovosti
3. Mednarodni standardi za sistem kakovosti ISO 9001:2015.
4. Dokumentiranost sistema kakovosti (poslovnik, organizacijski predpisi, itd.)
5. Vodenje kakovosti v podjetju - odgovornosti in naloge vodstva
6. Obvladovanje kakovosti v posameznih poslovnih procesih
7. Analize in informatika o kakovosti, stroških kakovosti in korektivni ukrepi
8. Usposobljenost in motivacija za kakovost
9. Sodobna orodja za obvladovanje in razvoj kakovosti

Trajanje: 1 dan

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner