Ameriška nagrada za kakovost 2008 - proizvodno podjetje - CCM

V kategoriji proizvodnih podjetjih je ameriško nagrado za kakovost za leto 2008 prejelo podjetje Cargill Corn Milling North America (CCM). Gre za poslovno enoto znotraj podjetja Cargill Inc., proizvajalca izdelkov iz koruze in sladkorja, katerih kupci prihajajo iz prehrambene, krmne in fermentacijske panoge.

Proizvaja več kot 60 različnih izdelkov in ima več kot 3000 kupcev. Podjetje ima 2300 zaposlenih in več kot milijardo dolarjev prihodkov. Po prihodkih je podjetje približno v velikosti slovenske Krke.

Podjetje ima:
 • 9 proizvodnih lokacij v 8-ih ameriških zveznih državah,
 • 11 distribucijskih centrov v 7 zveznih državah ter
 • 2 prodajni pisarni.
Podjetje je nagrado za kakovost prejelo zaradi naslednjih ključni dosežkov:
 • Dobiček po davkih, ki je ključni finančni cilj za poslovno enoto so v petletnem obdobju 2003-2007 potrojili.
 • Razmerje med stroški prodaje, splošnih in administracijskih stroškov ter bruto dobičkom so izboljšali iz 35 % v letu 2005 na samo 30 % v letu 2008. Stroškovno učinkovitost so torej izboljšali za 5 odstotnih točk. Drugače rečeno, glede na to, da je delež padel iz 35 % na 30 %, lahko rečemo tudi, da je se delež zmanjšal za sedmino oz. dobrih 14 %.
 • Rast prodaje posameznih proizvodnih skupin pri ključnih kupcih je v obdobju 2002(2003)-2008 je znašala med 15 in 44 odstotki letno.
 • V obdobju 2005-2008 so 99 % dobav dobavili brez kakršnih koli napak.
 • V podjetju gojijo kulturo timskega dela in matrično organiziranost, ki spodbuja sodelovanje, medsebojno komuniciranje, izmenjavo znanj in udejanjanje različnih idej.
 • Od leta 2001 podjetje meri zavzetost (angažiranost) zaposlenih in njihovo zadovoljstvo skozi nacionalno raziskavo Employee Engagement Survey. Zavzetost zaposlenih je v obdobju od 2004-2008 porasla iz ravni 37 % na 65 %.
 • Bolj kot zgolj za skladnost s predpisi si podjetje za odličnost na področju varnosti in zdravja pri delu. Na področju varnosti pri delu ima podjetje jasen cilj - delovno okolje brez delovnih nesreč. Da bi doseglo ta cilj podjetje izvaja nacionalni program vedenjsko naravnan proces zagotavljanja varnosti pri delu (Behavioral Based Safety process) ter proces odpravljanja vzrokov napak, ki ga izvajajo timi za varnost pri delu na vsaki od proizvodnih lokacij.
 • Najvišje vodstvo podjetja osredotoča zaposlene na poslanstvo podjetja in njegove strateške cilje z uporabo prilagojenih CCM kazalnikov. Kazalniki so objavljeni na intranetu mesečno, nedoseganje planiranih rezultatov pa vodi k uvajanju korektivnih ukrepov.
 • CCM vzdržuje model najboljših praks. Timi zaposlenih ga uporabljajo pri razvijanju in inoviranju ključnih delovnih procesov, pri katerih želijo izboljšati učinkovitost, uspešnost, agilnost in obvladovanje stroškov. Model najboljših praks vključuje prepoznavanje priložnosti za izboljšave ali inovacije, izbor in standardiziranje ključnih meril ter ovrednotenje priložnosti z uporabo teh meril. Model vključuje tudi dokumentiranje izboljšav ali inovacij, ki jih prepoznajo kot najboljše prakse. Dokumentiranje najboljših praks omogoča tudi njihovo razširjanje po ostalih proizvodnih lokacijah podjetja.
 • CCM si nenehno prizadeva za izboljšanje zanesljivosti in učinkovitosti izvedbenih procesov. Pri tem uporablja metode kot so: nadzorovanje stanja proizvodne opreme v realnem času, .... Podjetje je uspelo, kljub velikemu skoku cen energentov, ohraniti delež stroškov energentov ohraniti na ravni kot je bil pred podražitvami. Stroški vzdrževanja pa so se na drugi strani povečali le za 10 %.
 • Glavni primer CCM-jevega sodelovanja z okolico, v kateri posluje, predstavljajo prizadevanja, ki jih je podjetje vložilo v obnovo proizvodnje na lokaciji Cedar Rapids (Iowa), ki je bila zaradi poplav v juniju 2008 zaprta. Podjetje je zelo hitro ponovno izgradilo tovarno ter pomagalo tudi zaposlenim in okolici tovarne. V celotnem obodbju, ko je bila tovarna zaprta je podjetje obdražalo vse zaposlene. Mimogrede posnetke poplav si lahko ogledate tule. 20.000 prebivalcev mesta je bilo izseljenih.

Težave Tušmobilovih uporabnikov

V prispevku na 24.ur.com lahko beremo o težavah, ki naj bi jih imeli Tušmobilovi uporabnikih na nekaterih območjih. Tušmobil sicer zagotavlja pokritost nacionalnega gostovanja pri Mobitelu, razen na območjih, kjer je Tušmobil že vzpostavil lastne bazne postaje. Očitno je Tušmobil s lastnimi baznimi postajami najprej pokril glavno mesto in za področje Ljubljane izklopil nacionalno gostovanje pri Mobitelu. Do glavnih težav naj bi prihajalo na mejnih področjih, kjer delujeta obe omrežji, tako Tušmobilovo kot Mobitelovo. Več... Če vas zanima, kjer vse lahko se skrivajo Tušmobilove bazne postaje si lahko nekaj slik ogledate na forumu podjetja.

Trenutno razpisani seminarji

S čistejšim zrakom se podaljša življenje

Večletna raziskava v 51 ameriških mestih kaže, da je čistejši zrak povezan z daljšo življensko dobo. V mestih, kjer se je prisotnost delcev v zraku, ki so posledica onesnaževanja, pomembno zmanjšala, se je pomembno podaljšala življenska doba prebivalcev. Najbolj se je podaljšala življenska doba meščanov mest, ki bila prej najbolj onesnažena, kot sta Pittsburg in Buffalo. Več... na Bloombergu
in v Financah.

Trenutno razpisani seminarji

Smrtni obsodbi v aferi z nekakovostnim mlekom

Kitajske oblasti so dva izmed vpletenih v škandal z okuženim mlekom obsodile na smrtno kazen, več ljudi pa na dosmrtno in dolgoletno ječo. Skupaj je obsojencev 21. Predsednica podjetja Sanlu Group 66-letna Tjan Vinhua je bila obsojena na dosmrtno ječo. Zaradi otroškega mleka brez hranilne vrednosti naj bi umrlo 6 otrok, 300.000 pa naj bi jih zbolelo. Kitajski proizvajalci mleka so oblikovali sklad v višini 160 milijonov dolarjev, namenjen staršem prizadetih otrok. Več...

Tudi na drugod lahko najdemo objave o tem: video.

Trenutno razpisani seminarji.

ISO 9001:2008 in analize podatkov

Že standard ISO 9001:2000 je v zahtevi 8.4. Analiza podatkov določal, da mora organizacija analizirati podatke o stanju na področju kakovosti. Pri tem je bilo "stanje na področju kakovosti" prevedeno kot primernost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Novi standard ISO 9001:2008 pri zahtevi 8.4. Analiza podatkov ne govori o učinkovitosti, pač pa o uspešnosti sistema vodenja kakovosti. V prvem delu gre torej zgolj za popravek prevoda angleškega termina "effectivness" iz učinkovitosti v uspešnost. Omenjeni popravek smo pri Repše Consulting zagovarjali že pred leti, v letu 2004 pa smo na to temo objavili celo naše mnenje: So se pri prevajanju terminov uspešnost in učinkovitost standarda v ISO 9001:2000 in 9000:2002 zmotili? (16.02.2004). Kakorkoli, razen jasnejše razlage slovenskemu bralcu podjetja kakšnih posebnih učinkov zaradi terminoloških razprav in spremenjenega prevoda najbrž ne bodo čutila.

Pri zahtevi 8.4. Analiza podatkov novi standard ISO 9001:2008 jasneje določa, katere vire naj organizacija uporablja za analiziranje stanja na področju kakovosti. Medtem ko je že ISO 9001:2000 pri analiziranju podatkov o zadovoljstvu odjemalcev napotoval na zahtevo 8.2.1 (zadovoljstvo odjemalcev) in pri podatkih o skladnosti z zahtevami za proizvod na zahtevo 7.2.1 (določitev zahtev v zvezi s proizvodom) je pri ostalih dveh področjih uporabnike standarda pustil brez podrobnejše napotitve.

Uporabniki standarda so napotitve očitno pogrešali, zato novi standard ISO 9001:2008, ko pravi, da mora analiza podatkov priskrbeti informacije o karakteristikah in trendih procesov in proizvodov, vključno z možnostmi za preventivne ukrepe napotuje na zahtevi standarda 8.2.3 (nadzorovanje in merjenje procesov) ter 8.2.4 (nadzorovanje in merjenje proizvodov). Pri zahtevi, da mora organizacija z analiziranje podatkov pridobiti tudi informacije o dobaviteljih, pa standard napotuje na zahtevo 7.4 (Nabava). Ko pravim, da standard napotuje, mislim, da standard kaže na tiste zahteve, pri katerih nastajajo zapisi, ki vsebujejo podatke potrebne za smiselno analiziranje stanja na področju kakovosti. Novo je tudi, da standard ISO 9001:2008 že pri
skladnosti z zahtevami za proizvod napotuje uporabnike, da bodo podatke v zvezi s tem najbrž pridobili pri zadovljevanju zahteve 8.2.4 (nadzorovanje in merjenje proizvodov) in ne pri zahtevi 7.2.1 (določitev zahtev v zvezi s proizvodom).

Povezani prispevki:
- ISO 9001:2008 in zadovoljstvo odjemalcev
- ISO 9001:2008 in analize podatkov
- Validacija procesa - kdaj je opustitev dovoljena
-
Pa ga imamo, novi ISO 9001:2008
-
Trenutno razpisani seminarji

S kontrolo kakovosti uvoza nad krizo?

Ivan Miloloža, direktor in največji lastnik hrvaškega podjetja Munja, ki proizvaja avtomobilske akomulatorje meni, da bi morala hrvaška uvesti strožjo kontrolo kakovosti na hrvaško uvoženih izdelkov, češ da imajo precej nelojalne konkurence, ki se prodaja brez deklaracij. Podjetje je v letu 2008 prodalo 30-35 % manj izdelkov kot v letu 2007. Podjetje je sicer glavni dobavitelj akomulatorjev za vojske Hrvaške, BiH in druge države na področju bivše Jugoslavije. drugi izvozni trgi pa so predvsem države bivše Sovjetske zveze. Uvrstilo se je tudi v drugi krog potencialnih dobaviteljev za proizvodnjo Fiat Puntov, ki se bo zagnala v kragujevški Zastavi. V zvezi s tem podjetje še čaka presoja s strani Fiata. Več...

Povezani prispevek: Avtomobilska industrija in odpoklici.

Trenutno razpisani seminarji

ISO 9001:2008 in zadovoljstvo odjemalcevZadovoljstvo odjemalcev je filmčku predstavljeno kot razlika med zaznano in pričakovano kakovostjo. Spremljanje povratnih informacij je zagotovo koristno za vsako podjetje, toda za podjetja s sistemom kakovosti, skladnim s standardom ISO 9001:2000 in po možnosti še certificiranim je spremljanje povratnih informacij odjemalcev obvezno. V novem standardu ISO 9001:2008 je pri zahtevi 8.2.1 Zadovoljstvo odjemalcev dodana opomba, ki pravi, da lahko nadzorovanje zaznav odjemalcev vključuje pridobivanje vhodnih podatkov iz izvorov kot so:
 • raziskave zadovoljstva odjemalcev
 • podatki o kakovosti dobavljenih proizvodov, pridobljeni od odjemalcev,
 • raziskave mnenj odjemalcev,
 • analize izgubljenih poslov,
 • priznanja,
 • reklamacije in
 • poročila posrednikov.

Z dodano opombo standard daje uporabnikom na voljo več možnosti za zadovoljitev zahteve glede ugotavljanja zadovoljstva odjemalcev. Seveda so imeli uporabniki te možnosti na volje že pri stari verziji standarda ISO 9001:2000, vendar so lahko imeli kakšne težave pri zagovarjanju pred zunanjimi presojevalci.

Povezani prispevki:
- ISO 9001:2008 in zadovoljstvo odjemalcev
- ISO 9001:2008 in analize podatkov
- Validacija procesa - kdaj je opustitev dovoljena
-
Pa ga imamo, novi ISO 9001:2008
-
Trenutno razpisani seminarji

Volkswagen bo zaradi zavor odpoklical 120.000 vozil

Volkswagnova brazilska podružnica bo odpoklicala 120,000 novih vozil Fox, Golf in Voyage zaradi težav z zavorami. Napaka je takšne vrste, da bi lahko povzročila nesrečo. Volkswagen je objavil, da bi naj popravilo trajalo le pol ure. Če bi predpostavili, da je cena dela avtomehanika 50 eurov, bi ta neskladnost Volkswagen stala 3 milijone evrov.

Volkswagen v Braziliji zaposluje 22,000 ljudi in Brazil in je v letu 2005 v petih tovarnah proizvedel 650.000 vozil. Odpoklic torej predstavlja približno 20 odstotkov proizvodnje iz leta 2005. Seveda je proizvodnja v letu 2008 verjetno bistveno višja. Celotna skupina Volkswagen je v letu 2008 v 10 mesecih prodala 4,7 milijona vozil, poroča Dnevnik.

Sicer pa je Volkswagen, 5. janauarja 2009 objavil, da je v ZDA v decembru 2008 prodal 17.577 avtomobilov, kar je 14 % manj kot v decembru 2007, ko jih je prodal 20.500. Najbolj je upadla prodaja Tuarega in Eosa. V celotnem letu 2008 je v ZDA prodal 223.000 vozil, kar je 3,2 odstkotka manj kot v letu 2007. Prodaja bi padla še bolj, če ne bi Volkswagen v preteklem letu lansiral Tuaregovega manjšega brata Tiguana in mini kombu Routan. Prodaja Tuaregov je upadla kar za 57 %, roadstarjev Eos pa za 56 %.

Volkswagnova luksuzni blagovni znamki Audi je v decembru 2008 prodaja upadla za 9,3 % odstotka na 7.700 vozil, pri čemer je prodaja Q7 upadla največ, za 23 %. Audi je v letu 2008 v ZDA prodal 93.500 vozil. Kakorkoli, tako Audiju kot Volkwagnu je prodaja v povprečju v ZDA upadla manj kot Chryslerju, ki mu je v decembru upadla kar za 57 %. Slednje lahko primerjamo tudi z podatki o 25 % manj prodanih Porschejev v ZDA v letu 2008.

In če se vrnemo nazaj k pomenu kakovosti za poslovno uspešnost, lahko zgornjo novico o odpoklicu 120.000 brazilskih Volkwagnov primerjamo s celotno prodaja Volkswagna v ZDA V letu 2008 in vidimo, da 120.000 odpoklicanih Volkswagnov v Braziliji predstavlja več kot polovico letošnje Volkswagnove prodaje v ZDA. Seveda ne gre za ista vozila, namen mojega pisanja je opozoriti na obseg odpoklica.

Povezani prispevek: Avtomobilska industrija in odpoklici.

Trenutno razpisani seminarji

Novi ISO 9001:2008

in
Za vas v sredo, 28. januarja 2009 organizirata predstavitev:

Novi ISO 9001:2008;
Kaj, do kdaj, kako morate storiti vi?

Komu je namenjen?
 • vsem, ki želijo hitro, pravočasno in enostavno prilagoditi svoj sistem spremenjenim zahtevam

 • vsem, ki želijo izkoristiti bližino lokacije seminarja in prihraniti pri potnih stroških

 • predstavnikom vodstva

 • odgovornim za sisteme vodenja kakovosti oz. njihovo integracijo z ostalimi sistemi vodenja (14001, 18001 …)
 • notranjim presojevalcem sistemov vodenja
 • organizatorjem poslovanja;

Vsebina:

 • nove oz. spremenjene zahteve ISO 9001:2008
 • v katerih časovnih rokih morate prilagoditi vaš sistem spremenjenim zahtevam
 • učinkovite rešitve za različne primere oz. vaše trenutne razmere
 • kakšno je ozadje oz. so vzroki za sprememb
 • zakaj do nekaterih pričakovanih sprememb ni prišlo
 • odgovori na vprašanja udeležencev

Predavatelj: Albin Repše, svetovalec na področju sistemov vodenja.

Kotizacija: 65,00 eur + DDV.Kotizacijo boste poravnali po udeležbi na osnovi prejetega računa. Člani Društva za kakovost in ravnanje z okoljem Velenje imajo dodaten 10 % popust. Udeležba na seminarju prinaša 20% popust pri udeležbi na seminarju “Q.1.4 Notranja presoja”.

Prijave: z e-prijavnico ali s prijavnico v priponki, tanja.drofelnik@gzs.si ali faks št. 03/898-42-06.

Pisne odjave upoštevamo do 2 dni pred začetkom seminarja, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Informacije: 03 898 42 02, Tanja Drofelnik

----------------------------------------------------

Prijavnica na predstavitev »Novi ISO 9001:2008 ;Kaj, do kdaj, kako morate vi storiti?« sreda, 28. januarja 2009, Velenje

Ime in priimek:_________________________________
Podjetje:___________ __________________________
Naslov, kraj:___________________________________
Telefon:_______

E-naslov:_______________________
IŠ za DDV: _____________________

Zavezanec za DDV: da ne

Datum:________________________________

Podpis:________________________

Vegradovi bloki brez odtokov

V prispevki A-kanala lahko vidimo posledice gradnje stanovanjskih blokov brez odtokov na primernih mestih. Z vidika zagotavljanja kakovosti bi bilo zanimivo videti:
 1. gradbeni dnevnik tovrstne gradnje,
 2. zapise o medfaznih in končnih kontrolah konkretne gradnje.
Z vidika certificiranja sistemov kakovosti, bi bilo zanimivo tudi slišati odzive certifikacijskih hiš in mogoče tudi akretitacijskih hiš, ki s svojimi certifikati in akreditacijami zastavljajo svoj ugled, ko se gradbena podjetja kot je Vegrad postavljajo z njihovim certifikatom in trdijo, da njihov sistem zagotavljanja kakovosti izpolnjuje zahteve standarda 9001.
Povezani članki:
Trenutno razpisani seminarji

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner