Sistem vodenja kakovosti (ISO 9001-2015)

SEMINAR Q 1.2.

Udeleženci: direktorji, poslovodni delavci po poslovnih procesih oz. funkcijah, vodje služb kakovosti.
Cilji: razumevanje kakovosti in njenega odločilnega vpliva na poslovno uspešnost ter seznanitev s sodobnim sistemom vodenja kakovosti.
VSEBINA:
1. Odločilen vpliv kakovosti na poslovno uspešnost
2. Sodobno razumevanje kakovosti in obvladovanja kakovosti
3. Mednarodni standardi za sistem kakovosti ISO 9001:2015.
4. Dokumentiranost sistema kakovosti (poslovnik, organizacijski predpisi, itd.)
5. Vodenje kakovosti v podjetju - odgovornosti in naloge vodstva
6. Obvladovanje kakovosti v posameznih poslovnih procesih
7. Analize in informatika o kakovosti, stroških kakovosti in korektivni ukrepi
8. Usposobljenost in motivacija za kakovost
9. Sodobna orodja za obvladovanje in razvoj kakovosti

Trajanje: 1 dan

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner