Splošno usposabljanje za izvedbo preliminarne analize sistema ravnanja z okoljem

Naslov: O 1.2. Splošno usposabljanje za izvedbo preliminarne analize sistema ravnanja z okoljem

Namen seminarja: Usposobiti udeležence za izvedbo preliminarne analize sistema ravnanja z okoljem v njihovem podjetju ali organizaciji v skladu z ISO 14001, katere rezultat bo:
  • register prepoznanih okoljskih vidikov in njihovih vplivov na okolje,
  • register prepoznanih okoljskih zakonskih in drugih okoljskih zahtev in
  • ocena pomembnosti prepoznanih okoljskih vidikov ter določitev pomembnih in bistvenih.
Preliminarna analiza je osnova za določanje okoljskih ciljev in ukrepov potrebnih, da te cilje dosežemo.

Vsebina:

1. O standardu ISO 14001
2. Splošno o preliminarni analizi – cilj preliminarne analize
3. Okoljski vidiki in vplivi
4. Metoda prepoznavanja okoljskih vidikov, zahtev in vplivov s praktičnim primerom
5. Delavnica prepoznavanja in zapisa okoljskih vidikov, zahtev in vplivov za splošno izbrane faze ali izbran proces s strani udeležencev
6. Metoda ocenjevanja pomembnosti okoljskih vidikov in vplivov s praktičnim primerom
7. Delavnica ocenjevanja okoljskih vidikov in vplivov
8. Dodatni napotki za lažje in sistematično delo (primerni obrazci, tabele – tudi v elektronski obliki)

Termin izvedbe: 17.6.2010, 9h – 14h

Znesek kotizacije: 200€ na udeleženca

Kraj izvedbe: Velenje, Hotel Paka. V primeru udeležbe velike večine udeležencev iz enega podjetja lahko kraj izvedbe tudi prilagodimo večini. V primeru izvedbe seminarja v vašem podjetju (5-20udeležencev), znaša cena za seminarski dan 590 EUR + DDV.

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner