Kakovost v nabavi

Vrhovno sodišče potrdilo, da centralizirani sodniški oddelek, pristojen za izvršb, zamuja z izdajo sklepov in odločb, ker mu mu je zmanjkalo kuvert. Očitno to ni prvič, da sklepi in odločbe ne gredo na pošto tako hitro, kot bi lahko. V sodstvu pa namerajo sprejeti korektivni ukrep:""Eden od sistemskih ukrepov, ki jih načrtujemo v tem smislu, je zadolžitev izvajalca, torej EPPS, za naročanje zalog kuvert in nadzor nad kakovostjo." Kot je to pogosto, je tudi v zgornjih člankih poudarek na "iskanju odgovornosti" in ne na iskanju vzroka. Zahteve za minimalno urejenost procesa nabave sicer določa standard ISO 9001:2008 v poglavju 7.4. Proces nabave. Vpletenim ne bi škodil obisk našega seminarja "Obvladovanje kakovosti v nabavi".Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner