So se pri prevajanju terminov uspešnost in učinkovitost standarda v ISO 9001:2000 in 9000:2002 zmotili? (16.02.2004)

V standardu ISO 9000:2000 Osnove in slovar, so po našem mnenju napačno prevedli angleški besedi effectiveness in efficiency. Effectiveness, standard jo opredeljuje kot obseg, v katerem so planirane aktivnosti izvedene in planirani rezultati doseženi, po našem mnenju v slovenskem jeziku najbolj ustreza uspešnost.
Efficiency, standard jo opredeljuje kot razmerje med doseženimi rezultati in uporabljenimi viri, pa po našem mnenju v slovenski stroki bolj ustreza beseda učinkovitost.
Ker je effectiveness v standardu ISO 9001:2000 zelo pogosto uporabljan termin, je zmeda, ki jo je povzročil takšen prevod še posebej velika. Effectivess se pojavlja v naslednjih besednih zvezah:

 • effectiveness of a system,
 • process effectiveness,
 • effective planning,
 • effective operation,
 • effectiveness of actions,
 • effective communication.
 • V vseh zvezah je v standardu effectiveness prevedena kot učinkovitost, namesto uspešnost. Takšen prevod ima za posledico, da danes večina strokovne javnosti (presojevalci in svetovalci) namesto o uspešnosti govorijo o učinkovitosti sistema, procesov, planiranja, izvajanja, ukrepov in komuniciranja.
  Predlagamo, da se oba standarda ustrezno popravita.

  Twitter

  Želite prejeti novice po e-pošti?

  Vpisi svoj email naslov:

  Delivered by FeedBurner