ISO 9004:2009 usmerja k trajni uspešnosti

Preteklo jesen je bila izdana nova, prenovljena izdaja standarda ISO 9004:2009. Standard podjetjem ponuja model za trajno uspešnost v današnjem zapletenem in zahtevnem okolju, polnem sprememb. ISO 9004:2009 - Vodenje za trajno, vzdržno uspešnost organizacije - pristop z vidika sistema kakovosti; je že tretja izdaja standarda, ki je bil prvič objavljen v letu 1987. Njegov namen je podpirati prizadevanja za trajno, vzdržno uspešnost organizacije, ne glede na njeno velikost in panogo, in sicer s pristopom sistema kakovosti.

Vodja delovne skupine odgovorne za ISO 9004:2009 Bob Alisic pravi: "Medtem ko je cilj organizacije na začetku zagotoviti proizvodnjo "dobrih" izdelkov in storitev, kar naj bi vodilo k zadovoljstvu odjemalcev, je dolgoročni namen organizacije njeno ekonomsko preživetje. Nova izdaja daje smernice, kako naj organizacija prilagodi svoj sistem, da bo ta cilj dosegla."

ISO 9004:2009 daje smernice za nenehno izboljševanje rezultatov organizaije, učinkovitosti in uspešnosti, in sicer na podlagi procesnega pristopa. Osredotoča se na zadovoljevanje potreb in pričakovanj odjemalcev in drugih deležnikov, in sicer na dolgi rok in na uravnotežen način. V primerjavi z ISO 9001:2008, ki zagotavlja obvladovanje kakovosti izdelkov in storitev ter izboljšuje zadovoljstvo odjemalcev, poskuša ISO 9004:2009 obvladovati več vidikov obvladovanja kakovosti, še posebej tudi izboljšanje rezultatov organizacije. Standard bo torej prišel prav organizacijam, katerih vodstvo želi seči preko zahtev standarda ISO 9001, in dosegati stalne izboljšave, merjenje skozi zadovoljstvo ne samo odjemalcev, ampak tudi drugih deležnikov.

ISO 9004:2009 kot pomembno orodje za izboljševanje spodbuja uporabo samoocenjevanja, ki organizacijam omogoča, da:
  • primerjajo svojo raven zrelosti z drugimi (voditeljstvo, strategije, sistem vodenja, vire in procese);
  • propoznajo svoje prednosti in slabosti;
  • prepoznajo priložnosti za izboljšave ali inovacije ali oboje.
Samoocenjevanje lahko postane ključni element procesov strateškega planiranje

Vodja delovne skupine zadolžene za ISO 9001,  Jose Dominguez pravi: "Cilju zadovoljstva odjemalcev in kakovosti proizvoda so v ISO 9004:2009 dodatni tudi cilji zadovoljstva ostalih deležnikov in rezultatov organizacije kot celote. Kombinacija ISO 9001 in ISO 9004 vam bo omogočila iztisniti kar največ iz vašega sistema kakovosti.”

ISO 9004:2009 nadomešča ISO 9004:2000 in prinaša pomembne spremembe tako v strukturi standarda kot v vsebini, in sicer na podlagi osmih let izkušenj njegovih uporabnikov. Prav tako je nova izdaja standarda pomembno bolj konsistentna z ISO 9001 in drugi standardi za sisteme vodenja. Primer pomembne (morda najpomembnejše) spremembe v strukturi ISO 9004 je, da standard začenja s poglavjem, ki daje smernice, kako naj vodimo organizacijo, ki si prizadeva za trajno uspešnost in ne kako vzpostaviti sistem kakovosti.

Čeprav ISO 9004:2009 dopolnjuje ISO 9001:2008 (in obratno), ga lahko uporabljamo tudi neodvisno, tako ni namenjen certifikaciji s strani certifikacijskih organov, uporabi v regulativne ali v pogodbene namene in prav tako ni namenjen, da bi se ga uporabljalo kot vodič za uvedbo sistema kakovosti po zahtevah ISO 9001. Da bi lahko uporabniki imeli od standarda kar največ koristi, ima standard tudi dodatek, ki primerja ISO 9001:2008 in ISO 9004:2009, člen po člen.

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner