TQM - Sodobno vodenje kakovosti - 3 dni

Seminar je namenjen: direktorjem, vodjem projektov ISO 9000, vodjem sistemov kakovosti, vodjem služb kakovosti, skrbnikom procesov, poslovodnim delavcem po poslovnih procesih in funkcijah in drugim, ki želijo v treh dneh spoznati bistvo celovitega obvladovanja kakovosti.

Skrbniki sistemov kakovosti se v podjetju občasno menjajo. Menjajo se, ker stari skrbnik napreduje na višje delovno mesto, zamenja službo, se upokoji, itd. Takrat se podjetja najdejo pred dilemo, kako kar najhitreje usposobiti novega skrbnika sistema kakovosti. Takšnega, ki bo poznal sistemski pristop k obvladovanju kakovosti, poznal standard ISO 9001:2008, posebnosti obvladovanja kakovosti po posameznih poslovnih funkcijah kot so prodaja, nabava, snovanje in razvoj, proizvodnja, ... ter da bo poznal orodja kakovosti.

Cilji: razumevanje kakovosti in njenega vpliva na poslovno uspešnost in usposobitev za koordinacijo pri urejanju poslovanja podjetja z vidika TQM oz. strokovna izpopolnitev za vodenje sistema kakovosti.

VSEBINA:
1. dan
1. Kakovost in poslovna uspešnost
2. Sodobno razumevanje kakovosti in obvladovanja kakovosti
3. Mednarodni standardi in certifikati za sisteme kakovosti ISO 9001 (novosti v standardu ISO 9001:2008)
4. METODE VODENJA kakovosti (organizacija, politika kakovosti, programi izboljšav kakovosti, presoja in pregled sistema kakovosti, korektivni in preventivni ukrepi...)
5. DOKUMENTIRANOST in obvladovanje dokumentov (poslovnik kakovosti, organiz. predpisi, navodila, druga dokumentacija)
6. OBVLADOVANJE VIROV (usposabljanje in motiviranje za kakovost, obvladovanje infrastrukture in delovnega okolja)
7. Obvladovanje kakovosti v PRODAJI (pregled zahtev za proizvod, vloga prodaje pri razvoju izdelka, reševanje reklamacij s tržišča, itd..)

2. dan

8. Obvladovanje kakovosti v procesu RAZVOJA proizvodov in TEHNOLOGIJE ter osvajanju izdelka oz. storitve
9. Obvladovanje kakovosti v NABAVI materialov in naročanja storitev (izbor dobaviteljev materialov in izvajalcev storitev, naročanje in prevzem, ocenjevanje...)
10. Obvladovanje kakovosti v procesu PROIZVODNJE oz. IZVAJANJA STORITVE
11. Obvladovanje KONTROLE kakovosti (planiranje KK, optimiranje obsega KK)
12. Označevanje STATUSA kontroliranja in preskušanja
13. Obvladovanje NESKLADNIH izdelkov oz. storitev

3. dan

14. Obvladovanje nadzornih in merilnih naprav (MERIL)
15. ZAPISI o kakovosti
16. ANALIZE in INFORMATIKA o kakovosti in stroških kakovosti
17. Nenehno IZBOLJŠEVANJE in korektivni ter preventivni UKREPI
15. Notranja PRESOJA in pregled sistema kakovosti
16. Sodobne metode preprečevanja napak in reševanja problemov kakovosti (FMEA, statistične metode,  planiranje poskusov, 7 metod reševanja problemov kakovosti, sposobnost, točnost in stabilnost procesov, itd.).

Trajanje: 3 dni
Cena: 490 EUR + DDV
Lokacija: Gostišče GROF, Vransko, na izvozu z AC
Izvajalec: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf., Albin Repše s.p., Organizacijske in svetovalne storitve, Savinjska cesta 16, 3330 Mozirje
V primeru izvedbe seminarja v vašem podjetju, znaša cena za seminarski dan 590 EUR + DDV.
Prijavite se: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner