Merjenje, analize in izboljševanje v ISO 9001:2008

Standard ISO 9001:2008 v tč. 8.1. Merjenje, analize in izboljševanje od organizacij, ki bi se želele pohvaliti, da kakovosti vsaj minimalno obvladujejo, da planirajo in izvajajo procese tako nadzorovanja in merjenja kot tudi anallziranja kakovosti in izboljševanja, ki so potrebni, da lahko dokažejo skladnost z zahtevami in sicer tako proizvoda kot tudi sistema kakovosti ter da nenehno izboljšuje uspešnost (effectiveness) sistema vodenja kakovosti. Omenjene aktivnosti morajo vključevati tudi določitev primernih metod, vključno s statističnimi metodami, in obseg njihove uporabe.

Med aktivnosti planiranja nadzorovanja in merjenja kakovosti zagotovo spada optimiranje kontrole kakovosti. Kontroliranje kakovosti namreč ne sme biti predrago, vsekakor ne dražje kot so morebitni stroški nekakovosti. Postavlja se torej vprašanje:
  • katere kakovostne karakteristike bodo v podjetju torej sploh kontrolirali,
  • na kakšen način,
  • v katerih delovnih fazah,
  • ter nenazadnje, ali bo kontrola vzorčna ali stoodstotna.

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner