mag. Albin Repše


mag. Albin Repše, univ. dipl. inž., gsm: 041 338 475

Izobrazba in status:
 • 1993 - pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo pridobil status zasebnega raziskovalca z dejavnostjo Razvoj poslovnih sistemov
 • 1979 - magistriral na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju s področja integralnega upravljanja kakovosti (TQM)
 • 1971 - diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.
Dosedanje delo in izkušnje:
 • Več kot 110 uspešno certificiranih podjetih
 • Več kot 700 seminarjev za preko 10.000 slušateljev
 • 15 let vodenja področja kakovosti v sistemu Gorenje
 • 36 let izkušenj na področju TQM
Prvih dvajset let delal v Gorenju, in sicer na različnih področjih:

 • 5 let delal v razvoju
 • 1980 -1993 vodil področje kakovosti na ravni sistema Gorenje
 • 1983/84 član kolektivnega poslovodnega organa Gorenja.
V tem času v Gorenju:
 • izpeljal več tehničnih inovacij in izboljšav
 • organizal oz. vzpostavil laboratorij zanesljivosti in trajnosti
 • uvajal in razvijal sistem TQM v vseh podjetjih sistema Gorenje
 • sodeloval pri številnih raziskovalnih nalogah preko slovenske raziskovalne skupnosti in znotraj Gorenja
 • objavljal članke v strokovnih revijah
 • z referati sodeloval na različnih posvetovanjih s področja kakovosti in standardizacije
 • pripravil in izvedel programe izobraževanja s področja kakovosti za kadre različnih poslovnih funkcij
 • pripravil gradiva oz. izobraževalne materiale s področja kakovosti in standardizacije:
o Matematična statistika
o Zanesljivost
o CEOKA
o Informatika kakovosti
o Upravljanje kakovosti na področju trženja
o Kaj morajo o kakovosti vedeti mojstri
o Funkcija interne standardizacije v podjetju itd.

Za svoje delo na strokovnem in poslovodnem področju sem prejel različna priznanja, državna, občinska, zbornična in sistema Gorenje, novembra 2000 pa sem prejel tudi priznanje Slovenskega združenja za kakovost.

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner