mag. Borut Repše, univ. dipl. ekon.

mag. Borut Repše, univ. dipl. ekon.,
e-pošta: borut@repse-consulting.com, gsm: 041 673 237

Izobrazba in usposabljanja:

 • 2007 – Magistriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s temo: "Analiza učinkov uporabe standardov ISO9001 in modelov odličnosti"
 • 2006 – Opravljeno usposabljanje ocenjevalcev na osnovi modela odličnosti EFQM 2003 pri MIRS in EFQM
 • 2006 – Opravljeno usposabljanje – Samoocenjevanje na podlagi modela odličnosti EFQM 2003, pri SFPO in EFQM
 • 2006 – Opravljeno usposabljanje – Uporaba EFQM modela odličnosti za izboljšanje delovanja organizacije pri SFPO in EFQM
 • 2004 – Opravljen preizkus strokovnih znanj za borznega posrednika pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
 • 2001 – Opravil tečaj za vodilnega presojevalca sistemov vodenja ISO 9001: 2000 pri SIQ.
 • 1999 – Diplomiral na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani, finančna smer, na temo “Ureditev nabave skladno z ISO 9001”.
Dosedanje delo:
 • Sodeloval pri uvajanju sistemov kakovosti, ki smo jih uvajali v podjetja z referenčne liste (18 let).
 • 18 leta izkušenj pri uvajanju sistemov kakovosti ISO 9001 v podjetja z referenčne liste.
 • 22 let izkušenj pri pripravi dokumentacije za sisteme kakovosti ISO 9001.
 • 1 leto delovnih izkušenj v Ilirika borzno posredniška družba d.d.
 • Operativno vodenje priprav na članstvo Ilirike d.d. pri Frankfurtski borzi, kot prvi borzno posredniški družbi iz Slovenije in drugi iz novih članic EU.

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner