ISO 9001:2008 in analize podatkov

Že standard ISO 9001:2000 je v zahtevi 8.4. Analiza podatkov določal, da mora organizacija analizirati podatke o stanju na področju kakovosti. Pri tem je bilo "stanje na področju kakovosti" prevedeno kot primernost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Novi standard ISO 9001:2008 pri zahtevi 8.4. Analiza podatkov ne govori o učinkovitosti, pač pa o uspešnosti sistema vodenja kakovosti. V prvem delu gre torej zgolj za popravek prevoda angleškega termina "effectivness" iz učinkovitosti v uspešnost. Omenjeni popravek smo pri Repše Consulting zagovarjali že pred leti, v letu 2004 pa smo na to temo objavili celo naše mnenje: So se pri prevajanju terminov uspešnost in učinkovitost standarda v ISO 9001:2000 in 9000:2002 zmotili? (16.02.2004). Kakorkoli, razen jasnejše razlage slovenskemu bralcu podjetja kakšnih posebnih učinkov zaradi terminoloških razprav in spremenjenega prevoda najbrž ne bodo čutila.

Pri zahtevi 8.4. Analiza podatkov novi standard ISO 9001:2008 jasneje določa, katere vire naj organizacija uporablja za analiziranje stanja na področju kakovosti. Medtem ko je že ISO 9001:2000 pri analiziranju podatkov o zadovoljstvu odjemalcev napotoval na zahtevo 8.2.1 (zadovoljstvo odjemalcev) in pri podatkih o skladnosti z zahtevami za proizvod na zahtevo 7.2.1 (določitev zahtev v zvezi s proizvodom) je pri ostalih dveh področjih uporabnike standarda pustil brez podrobnejše napotitve.

Uporabniki standarda so napotitve očitno pogrešali, zato novi standard ISO 9001:2008, ko pravi, da mora analiza podatkov priskrbeti informacije o karakteristikah in trendih procesov in proizvodov, vključno z možnostmi za preventivne ukrepe napotuje na zahtevi standarda 8.2.3 (nadzorovanje in merjenje procesov) ter 8.2.4 (nadzorovanje in merjenje proizvodov). Pri zahtevi, da mora organizacija z analiziranje podatkov pridobiti tudi informacije o dobaviteljih, pa standard napotuje na zahtevo 7.4 (Nabava). Ko pravim, da standard napotuje, mislim, da standard kaže na tiste zahteve, pri katerih nastajajo zapisi, ki vsebujejo podatke potrebne za smiselno analiziranje stanja na področju kakovosti. Novo je tudi, da standard ISO 9001:2008 že pri
skladnosti z zahtevami za proizvod napotuje uporabnike, da bodo podatke v zvezi s tem najbrž pridobili pri zadovljevanju zahteve 8.2.4 (nadzorovanje in merjenje proizvodov) in ne pri zahtevi 7.2.1 (določitev zahtev v zvezi s proizvodom).

Povezani prispevki:
- ISO 9001:2008 in zadovoljstvo odjemalcev
- ISO 9001:2008 in analize podatkov
- Validacija procesa - kdaj je opustitev dovoljena
-
Pa ga imamo, novi ISO 9001:2008
-
Trenutno razpisani seminarji

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner