Obvladovanje kakovosti v PROIZVODNJI

SEMINAR Q 2.4.
(PROIZVODNJA in IZVEDBA storitev)

Udeleženci: tehnični direktorji, vodje proizvodnje, vodstveni delavci v proizvodnji, vodje vzdrževanja, vodje služb kakovosti in vodje projektov ISO 9001:2008.

Cilji: usposobitev vodstvenih delavcev v proizvodnji in tehnologiji, kot tudi nosilcev funkcije kakovosti za obvladovanje kakovosti v proizvodnji in ureditev proizvodnje skladno z ISO 9001:2008.

VSEBINA:
  1. Dokumentiranje proizvodnih procesov
  2. Overjanje proizvodnih procesov (delavcev, materiala, opreme)
  3. Ugotavljanje in spremljanje točnosti, sposobnosti in stabilnosti procesov (Cp, Cpk)
  4. Pomen tehnološke discipline za doseganje in razvoj kakovosti
  5. Odgovornost za kakovost v proizvodnem procesu
  6. Prevzem in vzdrževanje proizvodne opreme
  7. Kontrola kakovosti in korektivne aktivnosti v proizvodnji
  8. Metode reševanja problemov kakovosti
Trajanje: 1 danKdaj: koledar seminarjev ali po dogovoru v vašem podjetju.
KjeHotel Paka Velenje ali po dogovoru
Cena: 185 EUR+ddv
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: Prijavite se (spletna prijava) 

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner