Ameriška nagrada za kakovost 2008 - proizvodno podjetje - CCM

V kategoriji proizvodnih podjetjih je ameriško nagrado za kakovost za leto 2008 prejelo podjetje Cargill Corn Milling North America (CCM). Gre za poslovno enoto znotraj podjetja Cargill Inc., proizvajalca izdelkov iz koruze in sladkorja, katerih kupci prihajajo iz prehrambene, krmne in fermentacijske panoge.

Proizvaja več kot 60 različnih izdelkov in ima več kot 3000 kupcev. Podjetje ima 2300 zaposlenih in več kot milijardo dolarjev prihodkov. Po prihodkih je podjetje približno v velikosti slovenske Krke.

Podjetje ima:
 • 9 proizvodnih lokacij v 8-ih ameriških zveznih državah,
 • 11 distribucijskih centrov v 7 zveznih državah ter
 • 2 prodajni pisarni.
Podjetje je nagrado za kakovost prejelo zaradi naslednjih ključni dosežkov:
 • Dobiček po davkih, ki je ključni finančni cilj za poslovno enoto so v petletnem obdobju 2003-2007 potrojili.
 • Razmerje med stroški prodaje, splošnih in administracijskih stroškov ter bruto dobičkom so izboljšali iz 35 % v letu 2005 na samo 30 % v letu 2008. Stroškovno učinkovitost so torej izboljšali za 5 odstotnih točk. Drugače rečeno, glede na to, da je delež padel iz 35 % na 30 %, lahko rečemo tudi, da je se delež zmanjšal za sedmino oz. dobrih 14 %.
 • Rast prodaje posameznih proizvodnih skupin pri ključnih kupcih je v obdobju 2002(2003)-2008 je znašala med 15 in 44 odstotki letno.
 • V obdobju 2005-2008 so 99 % dobav dobavili brez kakršnih koli napak.
 • V podjetju gojijo kulturo timskega dela in matrično organiziranost, ki spodbuja sodelovanje, medsebojno komuniciranje, izmenjavo znanj in udejanjanje različnih idej.
 • Od leta 2001 podjetje meri zavzetost (angažiranost) zaposlenih in njihovo zadovoljstvo skozi nacionalno raziskavo Employee Engagement Survey. Zavzetost zaposlenih je v obdobju od 2004-2008 porasla iz ravni 37 % na 65 %.
 • Bolj kot zgolj za skladnost s predpisi si podjetje za odličnost na področju varnosti in zdravja pri delu. Na področju varnosti pri delu ima podjetje jasen cilj - delovno okolje brez delovnih nesreč. Da bi doseglo ta cilj podjetje izvaja nacionalni program vedenjsko naravnan proces zagotavljanja varnosti pri delu (Behavioral Based Safety process) ter proces odpravljanja vzrokov napak, ki ga izvajajo timi za varnost pri delu na vsaki od proizvodnih lokacij.
 • Najvišje vodstvo podjetja osredotoča zaposlene na poslanstvo podjetja in njegove strateške cilje z uporabo prilagojenih CCM kazalnikov. Kazalniki so objavljeni na intranetu mesečno, nedoseganje planiranih rezultatov pa vodi k uvajanju korektivnih ukrepov.
 • CCM vzdržuje model najboljših praks. Timi zaposlenih ga uporabljajo pri razvijanju in inoviranju ključnih delovnih procesov, pri katerih želijo izboljšati učinkovitost, uspešnost, agilnost in obvladovanje stroškov. Model najboljših praks vključuje prepoznavanje priložnosti za izboljšave ali inovacije, izbor in standardiziranje ključnih meril ter ovrednotenje priložnosti z uporabo teh meril. Model vključuje tudi dokumentiranje izboljšav ali inovacij, ki jih prepoznajo kot najboljše prakse. Dokumentiranje najboljših praks omogoča tudi njihovo razširjanje po ostalih proizvodnih lokacijah podjetja.
 • CCM si nenehno prizadeva za izboljšanje zanesljivosti in učinkovitosti izvedbenih procesov. Pri tem uporablja metode kot so: nadzorovanje stanja proizvodne opreme v realnem času, .... Podjetje je uspelo, kljub velikemu skoku cen energentov, ohraniti delež stroškov energentov ohraniti na ravni kot je bil pred podražitvami. Stroški vzdrževanja pa so se na drugi strani povečali le za 10 %.
 • Glavni primer CCM-jevega sodelovanja z okolico, v kateri posluje, predstavljajo prizadevanja, ki jih je podjetje vložilo v obnovo proizvodnje na lokaciji Cedar Rapids (Iowa), ki je bila zaradi poplav v juniju 2008 zaprta. Podjetje je zelo hitro ponovno izgradilo tovarno ter pomagalo tudi zaposlenim in okolici tovarne. V celotnem obodbju, ko je bila tovarna zaprta je podjetje obdražalo vse zaposlene. Mimogrede posnetke poplav si lahko ogledate tule. 20.000 prebivalcev mesta je bilo izseljenih.

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner