Statisticne metode pri razvojno raziskovalnem delu

SEMINAR Q 3.2.

Udeleženci: vodilni in strokovni delavci na področjih razvoja, konstrukcije, tehnologije, proizvodnje, kakovosti, raziskav tržišča, analiz...

Cilji: usposobitev visoko strokovnih kadrov za uporabo statističnih metod pri razvojno raziskovalnem delu

VSEBINA:


1. DAN (3. dan)
1. Pregled osnov statističnih metod
2. Verjetnostne porazdelitve
3. Ocenjevanje statističnih parametrov
4. Testiranje domnev


2. DAN (4. dan)
5. Analiza variance
6. Planiranje preizkusov
7. Regresijska in korelacijska analiza
8. Seminarska naloga

Trajanje
: 2 dni

Kdaj: koledar seminarjev ali po dogovoru v vašem podjetju.
KjeHotel Paka Velenje ali po dogovoru.
Kotizacija: 290 eur + DDV. Kotizacijo boste poravnali po udeležbi na osnovi prejetega računa. Udeleženci Šole kakovosti imajo 10% popust
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner