ISO 9001:2008 in Organizacija ter sistem vodenja

SEMINAR D.1
NAMEN:
-Razlaga zahtev standarda ISO 9001:2008 za področje organizacije, identifikacije procesov, vodenja virov in stalnih izboljšav. Predstavitev priloženih primerov rešitev na osnovi katerih potem nosilci nalog s tega področja, sami ali z našo pomočjo, izdelajo oz. popišejo rešitve v podjetju.

UDELEŽENCI:
- Direktorji, tehnični direktorji, vodje kakovosti in vodje projektov "ISO 9001:2008"

VSEBINA:

* Sistem vodenja kakovosti

­ Identifikacija glavnih in podpornih procesov

­ Dokumentacija sistema

­ Zapisi

* Odgovornost vodstva
­ - Organizacija (organizacijska shema, opis organizacije, sistemizacija delovnih mest)
-­ Politika kakovosti

* Vodenje virov

­ Človeški viri

­ Infrastruktura in delovno okolje

* Analize kakovosti
* Stalno izboljševanje

­ planiranje kakovosti, stalne izboljšave

­ tekoče spremljanje kakovosti, korektivni in preventivni ukrepi

­ notranja presoja,

­ tim kakovosti,

­ vodstveni pregled

­ korektivni in preventivni ukrepi.

Trajanje: 1 dan
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev
- Trenutno razpisani seminarji

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner