ISO 9001:2008

Corbett et al na rezultatih 544 podjetij, iz ZDA, katerih delnice kotirajo na borzah, in katerih poslovni rezultati so revidirani, ugotavlja, da v treh panogah, v katerih se podjetja najpogosteje certificirajo, obstaja statistično pomembna razlika med poslovnimi rezultati podjetij, ki so se certificirala in njihovimi konkurenti, ki se niso certificirali.

Primerjava kumulativnih sprememb poslovnih rezultatov certificiranih podjetij, glede na kontrolna podjetja po začetku uporabe standardov družine ISO 9000
Vir: povzeto po Corbett et al, 2005

Tako v 4-letnem kot v 5-letnem obdobju od pričetka uvajanja sistema kakovosti, skladnega s standardom ISO 9001, so podjetja, ki so se certificirala statistično pomembno boljše poslovne rezultate kot njihovi konkurenti, ki se v istem obdobju niso certificirala. Certificirana podjetja so v obeh opazovanih obdobjih izboljšala:
  • ROA (donosnost sredstev),
  • ROS (dobičkovnost prihodkov) in
  • stroškovno učinkovitost (deleže neposrednih stroškov v prihodkih).
Povezani prispevki:

Pa pustimo akademske razprave za nekaj časa in raje poglejmo, kako vam lahko v praksi pomagamo. Če prihajate iz podjetja, ki se še ni sistematično ukvarjalo s področje kakovosti, potem vam z veseljem ponudimo naše uvajanje sistemov kakovosti. Če ste sistem kakovosti že uvedli, pa bi ga želeli čim bolj učinkovito vzdrževati, vam ponujamo vzdrževanje sistemov kakovosti.

Če ste iz velikega podjetja, potem vam zagotovo lahko pomagamo z usposabljanjem vaših zaposlenih v naši Šoli kakovosti, ki jo sestavljajo seminarji o:
  • sistemskih vidikih kakovosti,
  • obvladovanju kakovosti po poslovnih procesih/funkcijah in
  • orodjih in metodah zagotavljanja in izboljševanja kakovosti.
Ponujamo vam tudi:
- usposabljanje skrbnikov sistemov kakovosti
- usposabljanje kontrolorjev, ki neposredno kontrolirajo kakovost vaših proizvodov ter
- usposabljanje neposrednih delavcev za kakovost, če želite s kakovostjo okužiti vse zaposlene.

V kolikor ne veste, kateri izmed seminarjev bi bili še posebej primerni za vas nas pokličite, in z veseljem se bomo z vami pogovorili in poskušali rešiti vaše zagate.

Naše storitve:

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner