ISO 9001:2008 in Proces proizvodnje oz. izvedbe storitve

SEMINAR D.2
NAMEN:
 • Usposobitev vodstvenih delavcev v proizvodnji in tehnologiji, kot tudi nosilcev funkcije kakovosti za obvladovanje kakovosti v proizvodnji in ureditev proizvodnje skladno z ISO 9001:2008.
 • Razlaga zahtev standarda ISO 9001:2008 za proces proizvodnje oz. izvedbe storitve.
 • Predstavitev priloženih primerov rešitev na osnovi katerih potem nosilci nalog s tega področja, sami ali z našo pomočjo, izdelajo oz. popišejo te procese v podjetju

UDELEŽENCI:
Vodilni oz. strokovni delavci v procesih proizvodnje oz. izvedbe storitev (tehnični direktorji, vodje proizvodnje, tehnologi, vodja kontrole kakovosti, vodje vzdrževanja), vodje kakovosti in vodje projektov "ISO 9001:2008", skrbniki sistemov kakovosti

VSEBINA:
 • Proces proizvodnje oz. izvajanja storitve:
  - Dokumentiranje, planiranje, vodenje in izvedba procesov,
  - Medfazna in končna kontrola ter označevanje statusa kontroliranja
  - Obvladovanja neskladnosti v procesu
  - Korektivni ukrepi
  - Obvladovanje sprememb
  - Označevanje in sledljivost v procesu
  - Ohranitev proizvoda
  - Servisiranje proizvodov
 • Obvladovanje nadzorne in merilne opreme
 • Vzdrževanje delovne opreme
 • DELAVNICA: Izdelava postopka obvladovanja procesa storitve
Trajanje: 1 dan
Izvedba: mag. Albin Repše, Albin Repše ml., univ. dipl. inž. inf.
Prijave: pokličite nas na 041-673-237 (Borut) ali pošljite e-pošto na borut@repse-consulting.com

Povezani prispevki:
- Šola kakovosti - pregled seminarjev
- Trenutno razpisani seminarji

Twitter

Želite prejeti novice po e-pošti?

Vpisi svoj email naslov:

Delivered by FeedBurner